’Planten en mensen raken aan het eind van hun Latijn’

„De droogte duurt te lang. Planten en mensen raken aan het eind van hun Latijn. De situatie is rampzalig aan het worden”, constateert Henk van den Berg, adviseur zomerbloemen van Summerflowers.nl. Volgens hem is het probleem niet alleen een tekort aan water. „Het gaat ook om onvoldoende beregeningsapparatuur, om planten die niet goed reageren op beregening, soms dramatische prijzen. Het is heel complex.”

„De kosten voor beregening – diesel en tijd – vliegen de pan uit”, aldus Van den Berg. „Bedrijven zijn eenderde van de tijd kwijt aan beregenen. Die enorme aandacht gaat ten koste van de rest van de bedrijfsvoering, zoals de teelt en de oogst. En als je helemaal geen water hebt, zoals in gebieden waar een beregeningsverbod geldt, dan wordt de situatie helemaal rampzalig.”

Beregeningsverboden
Op veel plaatsen in Nederland mag nog beregend worden. Op de hoge zandgronden is echter geen aanvoer van water mogelijk. Dit betreft delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe, Achterhoek, Twente en Drenthe. Deze gebieden zijn volledig afhankelijk van neerslag. Om de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken hebben de waterschappen beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.

In de onderstaande waterschappen geldt een geheel of gedeeltelijk onttrekkingsverbod van oppervlaktewater (dit is de stand van zaken op 4 augustus):
– Vallei en Veluwe
– Limburg
– Aa en Maas
– De Dommel
– Brabantse Delta
– Rijn en IJssel
– Vechtstromen
– Hunze en Aa’s
– Drents-Overijsselse Delta
– Rivierenland
– Fryslân

In de onderstaande waterschappen geldt een geheel of gedeeltelijk onttrekkingsverbod van grondwater:
– Vechtstromen
– Rijn en IJssel

De actuele stand van de beregeningsverboden is te vinden op de website www.overheid.nl.

Brandbrief LTO
LTO Nederland heeft minister Schouten (LNV) in een brandbrief gevraagd om snel maatregelen te nemen om de gevolgen van de droogte te ondervangen. Financiële steun voor gedupeerde boeren en tuinders zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Volgens de belangenorganisatie overstijgt de droogteschade het normale bedrijfsrisico en schiet de brede weersverzekering hierin te kort. Zeker als beregening wordt verboden zullen de schades sterk toenemen. Meer hierover is te lezen in Nieuwe Oogst.

LTO Glaskracht Nederland stelt dat de gietwatervoorziening in de glastuinbouw in de komende jaren robuuster moet worden. ’Voor de glastuinbouw zijn de problemen nu nog beperkt’, stelt de belangenorganisatie. ’De droogteperiode laat wel zien dat zekerheid voor voldoende goed gietwater steeds belangrijker wordt.’ Daarbij wordt gedacht aan extra berging van regenwater en hergebruik van restwater zoals effluent van waterzuiveringen. Daarvoor is het nodig dat rioolwater wettelijk niet als afvalstof wordt gezien. Voor de bedrijven waar alternatieve gietwatervoorziening niet haalbaar is, zet LTO Glaskracht Nederland zich in voor het behoud van het gebruik van grondwater in combinatie met ontijzering of omgekeerde osmose.

guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
berend
berend
5 jaren geleden

kwekers zijn altijd jankers , willen meer en meer , todat ze gaan leveren aan de supermarkten dan worden ze uitgeknepen gelukkig maar het blijven jankers !!!!!!!!!