Plastic Soup Foundation: ’FloraHolland moet opschieten met meerjarig fust’

Royal FloraHolland moet opschieten met het overstappen op het gebruik van meermalig plastic fust als vervanger van eenmalige plastic potplantentrays. Dat stelt de Plastic Soup Foundation, een milieuorganisatie die zich – onder aanvoering van oud-milieuminister Jacqueline Cramer – sinds 2011 hardmaakt voor het terugdringen van de plasticvervuiling in rivieren, zeeën en oceanen.

De Plastic Soup Foundation (PSF) wijst erop dat onderzoek van het Centrum van Milieukunde van Universiteit Leiden in 1996 aantoonde dat het gebruik van eenmalige potplantentrays een enorm negatieve impact op het milieu heeft. Eerder dit jaar kwam uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van de bloemenveiling uitgevoerd door Blonk Consultants, naar voren dat meermalige trays qua milieu-impact beter scoren dan eenmalige trays.

Drie vervolgonderzoeken
Naar aanleiding van het Blonk-rapport startte Royal FloraHolland drie vervolgonderzoeken: een marktonderzoek naar meermalig plantenfust, een onderzoek naar materiaalreductie bij de Normpack 200- en 400-serie en een onderzoek naar de vraag of en zo ja, hoe er meer eenmalige trays in Duitsland en Nederland kunnen worden gerecycled. Inmiddels is de uitvoering van deze onderzoeken volgens de veiling in volle gang.

PSF vindt het echter allemaal niet snel genoeg gaan. De organisatie stelt dat de bloemenveiling sinds het onderzoek uit 1996 expliciet heeft ingezet op doorontwikkeling van de eenmalige trays en noemt dat laakbaar. „Hieruit kan geconcludeerd worden dat Royal FloraHolland dit al 21 jaar geen belangrijk onderwerp vindt.”

’Eenzijdig verhaal’
In een reactie op de aantijging van PSF laat woordvoerder Judith Touw van Royal FloraHolland weten dat de veiling zich niet herkent in wat zij „het eenzijdige verhaal van PSF” noemt. „Het mist de nuance die ook aan PSF is toegelicht door onafhankelijk onderzoeksbureau Blonk Consultants.”

Touw benadrukt dat de coöperatie continue werkt aan verduurzaming van de eigen organisatie. „Zo hebben we in 2013 een nieuwe meermalige traylijn geïntroduceerd. En brengen we de voordelen van de meermalige plantentrays regelmatig onder de aandacht van onze klanten en kwekers. Echter, de vraag van onze kwekers en klanten naar meermalige plantentrays neemt af. Vandaar dat we nu vervolgonderzoek doen om te weten te komen hoe we het gebruik van meermalige plantentrays kunnen stimuleren.” De veiling verwacht de eerste onderzoeksresultaten in september. „Uiteraard zullen we daarover dan communiceren, direct naar onze kwekers en klanten en in onze nieuwsbrief en op de website”, aldus Touw.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties