Platform Multifunctionele Landbouw van start

Op 29 mei is het Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) van start gegaan. Het platform streeft er naar de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector te verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Belangrijke knelpunten voor boeren en tuinders zijn wet- en regelgeving, financiën en opvolging.

LTO Nederland, ministerie van LNV en VWS, gemeenten, Nederlandse vereniging van Banken, VLB, Wageningen University & Research, IPO en Rijksbouwmeester nemen plaats in het platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, gaat dit Platform leiden.

Rap tempo

De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich in rap tempo met een omzetverdubbeling in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Wageningen University & Research. Daaruit blijkt dat de omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland tussen 2013 en 2018 bijna is verdubbeld tot €887 miljoen. Ongeveer 25% van de Nederlandse boeren en tuinders pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere – maatschappelijke – activiteiten op als zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie. Deze boeren noemen we ‘multifunctioneel’. Deze boeren worden vertegenwoordigd door LTO Multifunctionele landbouw, een apart platform binnen LTO Nederland.

Boerderijverkoop grootste

Circa 13.500 agrarische bedrijven – een op 4 – zijn actief in deze sector. Boerderijverkoop is met €271 miljoen de grootste activiteit, gevolgd door zorglandbouw (€250 miljoen) en recreatie (€221 miljoen). De agrarische kinderopvang realiseert €78 miljoen omzet en natuurbeheer €66 miljoen. Boerderijeducatie levert met minder dan €1 miljoen de kleinste bijdrage, maar vervult desalniettemin een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De grootste stijging werd gerealiseerd in de zorglandbouw. Daar werd €155 miljoen meer omzet behaald, terwijl het aantal zorgboerderijen met 15% steeg.

Verdienmodel

MFL heeft een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders. 25% van de boeren en tuinders is MFL en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar. MFL-boeren leveren een grote maatschappelijke bijdrage, zorgen voor het platteland, weten aan te haken bij de maatschappij en zijn van grote economische waarde. De vraag naar MFL-boeren groeit. Uit een inventarisatie van LTO Nederland blijkt dat het aantal MFL-boeren in Nederland de komende jaren zal gaan stijgen. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van MFL op €1,5 tot 2 miljard. Dat maakt dat MFL binnen en buiten de agrarische sector relevant is. Die relevantie neemt de komende jaren alleen maar toe.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties