Platform Stop invasieve exoten eist openheid van zaken rond invoer tijgermug

Het platform Stop invasieve exoten stapt naar rechter voor openheid over mogelijke invoer tijgermuggen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken weigert naam importeur bekend te maken die de regels bij invoer van Lucky Bamboo heeft overtreden.

„Staatssecretaris Van Dam heeft bij de openbaarmaking van het inspectierapport onder meer alle bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar gemaakt, waaronder de naam en locatie. Het bedrijf zou namelijk schade ondervinden van de bekendmaking van die gegevens”, aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. Volgens hem is dat in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur, omdat er sprake is van milieu-informatie.

Van Lucky bamboo is bekend dat daar tijgermuggen in mee kunnen liften, die meer dan 20 virusziekten kunnen verspreiden zoals zika en dengue.

De zaak zal dienen bij de rechtbank in Amsterdam. De zittingsdatum is nog niet bekend.