PrimA4a valt in smaak bij groentetelers

PrimA4a valt in de smaak bij groentetelers. Na Looije Tomaten lijkt er binnenkort een tweede groenteteeltbedrijf naar het nieuwe glastuinbouwgebied bij Schiphol te komen. Het gaat om Kwekerij Schenkeveld, een 30 ha tellend trostomatenbedrijf met vestigingen in De Lier, Den Hoorn en Schipluiden.

Het bedrijf oriënteert zich op vestiging in de hoek Bennebroekerweg en Aalsmeerderweg, zo meldt de gemeente Haarlemmermeer. De tomatenkwekerij heeft daarvoor inmiddels een aanvraag voor een vergunning ingediend.

Informatiebijeenkomst

De mogelijke vestiging van deze kwekerij biedt ontwikkelaar Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) de kans een strook openbaar groen in PrimA4a te ontwikkelen, onder meer langs de Bennebroekerweg. SGN en de gemeente organiseren voor omwonenden op 18 april in Rijsenhout een informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van Kwekerij Schenkeveld en over de ontwikkeling van de groenstrook.

Met PrimA4a willen de gemeente Haarlemmermeer, Greenport Aalsmeer en de provincie Noord-Holland grootschalige en duurzame glastuinbouw ontwikkelen en de verouderde glastuinbouw om Rijsenhout heen waar mogelijk revitaliseren. Daarin is ook de ontwikkeling van openbare, recreatieve en groene verbindingen meegenomen.