Raad van State geeft groen licht voor aanleg omstreden A16 bij Rotterdam

De aanleg van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam mag doorgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag zestien beroepschriften tegen het tracébesluit voor de nieuwe verbindingsweg afgewezen. Onder de bezwaarmakers bevond zich een glastuinder, maar ook natuurorganisaties en bewonersgroepen. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Het glastuinbouwbedrijf stelde dat de aanleg van het tracé in het gebied met veen- en kwelpolders tot bodemverstoring zal leiden. De tuinder vreest voor een toename van zoute kwel waardoor verzilting van het grondwater zal optreden, wat schadelijk is voor zijn bedrijf. Ook is de teler bang langdurig – zes tot zeven jaar lang – hinder te moeten ondervinden van de werkzaamheden.

De Raad van State oordeelde echter dat het algemene belang zwaarder weegt dan het individuele. Mocht het glastuinbouwbedrijf in de toekomst schade lijden als gevolg van de wegaanleg, dan kan de ondernemer volgens het rechtscollege altijd nog een schadeclaim indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Omwonenden en omliggende bedrijven vrezen geluid- en trillinghinder, aantasting van hun uitzicht en luchtverontreiniging. De natuurorganisaties vinden dat de noodzaak voor een nieuwe snelweg niet vaststaat en dat het tracébesluit is gebaseerd op verouderde gegevens. Ook zijn er volgens hen alternatieven voor de aanleg van een nieuwe weg. Bovendien zou de compensatie voor de aantasting van natuur onvoldoende zijn vastgelegd.

Openstelling in 2024
De 11 km lange A16 Rotterdam moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen rondom de havenstad straks vlotter kan door rijden. De nieuwe weg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en komt langs de woonwijken Schiebroek, Hillegersberg, Ommoord en delen van Lansingerland te lopen. De aanleg van de nieuwe verbinding start naar verwachting in 2019. In 2024 moet de weg opengaan voor verkeer.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties