Raad van State buigt zich over AVV in tuinbouw

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoekt op dit moment de ruimte om bredere toepassing van de Algemeen Verbinden Verklaring (AVV) voor financiering van onderzoek in de land- en tuinbouwsector mogelijk te maken. Zij heeft daartoe advies aan de Raad van State gevraagd. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten geeft met het adviesverzoek uitvoering aan het regeerakkoord, waarin niet alleen wordt gewezen op de bestaande mogelijkheden om sectorale afspraken in de land- en tuinbouw met betrekking tot de financiering van onderzoek algemeen verbindend te verklaren, maar waar datzelfde instrument ook wordt geopperd voor het algemeen verbindend verklaren van duurzame standaarden. Dat laatste zou een verruiming van de regelgeving op het gebied van AVV vergen. Een dergelijke verruiming roept vragen op vanuit bestuurlijk-juridisch perspectief.

Schouten heeft de Raad van State gevraagd een advies uit te brengen over in welke gevallen AVV een aanvaardbaar alternatief kan zijn voor normstelling door de overheid. Schouten verwijst naar de Europese Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (GMO) die de lidstaten de mogelijkheid biedt om producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de land- en tuinbouwsector te erkennen. De GMO maakt het ook mogelijk om voorschriften van, of financiële bijdragen aan, erkende organisaties onder bepaalde voorwaarden verbindend te verklaren voor niet bij die erkende organisaties aangesloten marktdeelnemers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties