Raad van State: ’Kamp moet gaskraan verder dichtdraaien’

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) moet de gaskraan in Groningen verder dichtdraaien. Dat heeft de Raad van State op 18 november tussentijds beslist in een zaak die is aangespannen door Groningse overheden en een aantal particulieren.

De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard m3 gas winnen uit het Groningenveld. Alleen als het gasjaar 2015–2016 relatief koud blijkt te zijn, is overschrijding van dat plafond tot maximaal 33 miljard m3 toegestaan, zo oordeelde het hoogste rechtscollege.

Besluiten vernietigd
In januari 2015 besloot Kamp de totale gaswinning in het Groningenveld van 42,5 miljard m3 in 2014 terug te brengen naar 39,4 miljard m3 in 2015. Vervolgens besloot de minister in juni 2015 dat in totaal niet meer dan 33 miljard m3 gas mocht worden gewonnen in het gasjaar 2015–2016. Beide besluiten zijn door de Raad van State vernietigd. Kamp zal daardoor in een nieuw besluit moeten beoordelen of de gaswinning verder moet worden beperkt dan de 33 miljard m3 die hij in juni nog had toegestaan.

Tegen beide besluiten waren ruim veertig bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren, waaronder de Groninger Bodem Beweging. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.