Rabobank levert 3% in

0

Het bedrag aan leningen van de Rabobank aan de Nederlandse boeren en tuinders is in 2018 met 3% gedaald van 27,0 tot 26,1 miljard euro. Daarmee is de bank met 80% nog altijd de marktleider. De kredietverlening aan de totale Nederlandse food- en agrisector, inclusief agribusiness, steeg met 3,3%, 36,9 miljard naar 38,1 miljard euro.

De kredietverlening van Rabobank aan agrarisch ondernemers krimpt al jaren geleidelijk, met enkele procenten per keer. Enkele oorzaken voor deze daling zijn: de strenge eisen die het sinds enkele jaren hanteert, de daling in het aantal agrarische bedrijven en de lage investeringsdrang in de sector.

Internationaal gezien groeit de bank op agrarisch gebied een stuk sterker. Rabobank is op agrarisch gebied onder meer actief in Oceanië en Noord-Amerika en had in 2018 buiten Nederland voor 65 miljard euro aan krediet verleend. Dat is een groei van 6,7% vergeleken met 2017.

Reageer op dit artikel

avatar