Rapport: subsidie gewenst bij energietransitie


  Warmtenetwerken komen met een gerichte subsidie sneller tot stand. Mogelijk geldt dat ook voor de glastuinbouw, blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Financiën.

  Een nieuwe subsidie (of garantie) kan onrendabele investeringen in warmtenetwerken stimuleren. Die aanbeveling staat in het rapport IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling. Daarin liet het ministerie van Financiën rekenen aan de energietransitie vanuit het oogpunt van de eindgebruiker.

  Voor warmtenetten kan zo’n subsidie helpen de warmtetarieven voor burgers en bedrijven laag te houden. Nu kleeft het imago van een hoog prijskaartje aan restwarmte. Netwerken komen moeilijk van de grond, zoals de warmterotonde in Zuid-Holland en het netwerk van Moerdijk naar glasgebied Prinsenland.

  CO2-uitstoot belasten
  De onderzoekers hebben de beprijzing van CO2-uitstoot ook bekeken vanuit het oogpunt van eindgebruikers. Sectoren als glastuinbouw worden nu niet belast voor alle CO2-uitstoot. Het zal tot meer draagvlak onder de burgers leiden als grootverbruikers wel betalen voor de vervuiling, concluderen de onderzoekers. Tegelijk erkennen ze dat het effect op de economie van zo’n stap niet valt te berekenen. Zo bestaat het risico dat bedrijven naar het buitenland verdwijnen.

  Het ministerie verwacht dat de beprijzing voor energie meer in lijn wordt gebracht met de uniforme CO2-prijs. Dat kan door energiebelasting te verschuiven van elektriciteit naar gas. De uitstoot van CO2 zal bij elektriciteit naar verwachting snel dalen.

  € 20 miljard per jaar
  Tussen nu en 2050 zal jaarlijks iets meer dan € 10 miljard aan meerinvesteringen nodig zijn voor de energietransitie. Bedrijven en burgers moeten dat doen bovenop de vervangingsinvesteringen van het huidige energiesysteem. Daardoor liggen de investeringen op meer dan € 20 miljard per jaar om de energietransitie te laten slagen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties