Royal FloraHolland sluit 2016 af met 3,8% omzetgroei

  Royal FloraHolland sluit 2016 af met een omzet van 4,6 miljard euro, een stijging van 3,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze omzetstijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere prijzen.

  De omzetstijging is vooral te danken aan hogere prijzen voor bloemen en planten. Gemiddeld lagen de prijzen 4,2% hoger dan in 2015.
  De omzet van tuinplanten is ten opzichte van 2015 gestegen met 4,7% naar €369 miljoen. Het volume daalde met 7%.

  Omzet kamerplanten daalt
  De omzet van snijbloemen komt in 2016 uit op €2,7 miljard. Dat is een stijging van 6,7% ten opzichte van vorig jaar. Het volume van deze productgroep nam licht af met 0,1%. De productgroep kamerplanten kent een omzetafname van 1,3% tot €1,5 miljard. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een lagere gemiddelde prijs, die daalde met 1,3%. Het aantal aangevoerde stuks lag wat hoger dan vorig jaar(+1,5%).

  Verschuiving

  In 2016 was wederom een verschuiving te zien van verkoop via de klok naar directe verkoop tussen kweker en klant. Deze verschuiving bedroeg 1,9% en was daarmee iets sterker dan het jaar ervoor. De klok nam in 2016 45,8% van de totale omzet voor zijn rekening en via de directe stromen werd 54,2% afgezet. De directe verkoop blijft naar verwachting groeien en dat betekent dat Royal FloraHolland hierop moet inspelen.
  Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland: ,,De sierteeltsector heeft een bloeiend jaar achter de rug. We zijn goed op weg om onze ambities voor 2020 te behalen.”