Ruim miljoen subsidie voor robots, sensoren en high tech kassen

Vier onderzoeksprojecten met mkb-ondernemers kunnen in totaal rekenen op ruim een miljoen euro subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor de glastuinbouw gaat het om onderzoek naar de toepassing van machine-learning voor gewasherkenning en om data-analyse, sensoring en een zelfsturende kas in de rozen- en gerberateelt. Daarnaast krijgt Stichting Hortivation subsidie voor onderzoek naar nieuwe kascomponenten en totaalconcepten voor toepassing in het buitenland.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg reikten gisteren symbolisch de financiële ondersteuning uit tijdens een werkbezoek aan The Green Village in Delft, een proeftuin en fieldlab voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft.

Rozen en gerberateelt
Bij het project in de rozen- en gerberateelt, ’Flowering Smart Systems’, zijn elf kwekerijen betrokken: Klondike Gardens, Batist Oranjepolder, Nell Gerbera Cultures, Koop Gerbera, Zwethco, Gebr. Van Veen, Breugem, Kwekerij De Zuidplas, Rozenkwekerij Porta Nova, Van den Berg Roses Nederland en Van den Berg Gerbera. In totaal krijgt het project €155.507 subsidie, waarvan €33.000 voor penvoerder Tuinbouw Techniek Ontwikkling (TTO). Bedoeling van het onderzoek is te ontdekken wat zogeheten exponentiële technologieën kunnen betekenen voor de tuinbouw. Het gaat dan om technieken zoals, algoritmische organisaties, robots en sensoren.

Een groep telers wil samen met enkele high tech bedrijven een aantal baanbrekende innovaties te weeg brengen. Hierbij zijn twee deelclusters gevormd rondom de gewassen roos en gerbera. De ene groep richt zich op het gebruiken van machine-learning voor gewasherkenning en de andere groep richt zich op data-analyse, sensoring en een zelfsturende kas.

High tech kassen
Bij het project rond high tech kassen, ’Integrated Adapted Technology for Greenhouse Suppliers 2’, zijn vijftien kassenbouwers, installatiebedrijven en toeleveranciers betrokken. In totaal krijgt het project €420.000, waarvan €45.000 voor penvoerder Hortivation. Via laatstgenoemde willen de bedrijven nieuwe kascomponenten en totaalconcepten voor toepassing in het buitenland ontwikkelen. Hortivation is middels een TNO MKB Branche Innovatie Agenda toegetreden tot het Fieldlab Freshteq, het Zuid-Hollandse Fieldlab dat beoogt de export van Nederlandse tuinbouwkennis en technologie te versterken. De activiteiten binnen dit innovatie-prestatiecontract (IPC) sluiten aan bij de activiteiten binnen dit Fieldlab.

Hotelkamers en robotisering
Naast de twee projecten in de tuinbouw zijn er nog twee projecten rond duurzame hotelkamers en kantoorruimten en rond sensortechnologie en robotisering. De vier projecten brengen ondernemers uit uiteenlopende branches samen. Door elkaars kennis te benutten, komen toepassingen tot stand die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie. Een economie waar technologieën als big data, 3D-printing, sensortechnologie en robotisering een rol spelen.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties