Ruim miljoen winst Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in 2016 een winst gemaakt van €1,06 miljoen. Alle activiteiten van Naktuinbouw leverden meer geld op dan het jaar ervoor.

 

De inkomsten uit keuringen stegen naar €13,3 miljoen, laboratoriumwerk bracht een kleine €6,2 miljoen in het laatje en rassenonderzoek was goed voor €7,7 miljoen. De totale omzet was €27,4 miljoen. De winst wordt bijgeschreven bij de algemene reserve. In 2015 werd er €910.000 bijgeschreven bij de algemene reserve. Dit blijkt uit het jaarverslag dat afgelopen maand is gepresenteerd.

 

Bedrijven lieten vorig jaar meer en vaker materiaal toetsen bij Naktuinbouw Laboratoria. Bij Rassenonderzoek was een lichte stijging in het aantal nieuwe aanmeldingen van plantenrassen. Er zijn in verhouding meer rassen onderzocht in de hogere tariefklassen. Verder bleek dat de groentezaden en groenteplantensector een sterkere groei realiseerde dan in onze begroting was opgenomen. Door al deze factoren sloot Naktuinbouw 2016 met een positief resultaat af en behaalde een flink hogere omzet dan begroot. Het positieve resultaat bedroeg circa 1 miljoen euro. De totale kosten liggen in de lijn van de begroting.

 

Uit een toekomstonderzoek van Naktuinbouw blijkt dat bedrijven groter worden en opereren in een toenemende internationale concurrentie. De fytosanitaire grenzen worden nog belangrijker. Het zorgen voor markttoegang op internationale markten is voor bedrijfsleven/ economieën van levensbelang, stelt oud-voorzitter Henk Lange in zijn voorwoord.

 

Lange signaleert dat het Nederlandse bedrijfsleven in teeltmateriaal een sterke positie behoudt. „Zij zijn leidend in innovatie, sortiment, prijs, klanten- bediening en met name logistiek. Maar de marktomstandigheden zijn wel veranderd. Wereldwijd willen consumenten precies weten waar producten vandaan komen en hoe ze tot stand zijn gekomen. De technologische ontwikkelingen gaan in een versneld tempo door, net zoals de schaalvergroting van bedrijven.”

 

Verder ziet Lange dat er een doorlopende introductie van nieuwe rassen plaatsvindt. „Plantenveredeling vindt plaats met nieuwe DNA-technologie. Productie met vergaande mechanisatie, robotisering en arbeidsbesparing. Nieuwe veredelings- en analysetechnieken worden grootschalig ingezet en zijn specifieker en goedkoper. In alle sectoren vindt een verschuiving plaats naar ander type werk met een andere opleidingen. Functies die we nu nog niet kennen, zullen er over 10 jaar zijn, en omgekeerd verdwijnen er functies.”

 

Om op de veranderende wereld vooruit te lopen, maakten het bestuur en management van Naktuinbouw in 2016 een schets van de wereld van Naktuinbouw in 2025. Deze blik op de toekomst is ook gebruikt in de fusieverkenning met de Bloembollenkeuringsdienst.

 

De verkenning leverde de conclusie dat nu samengaan onvoldoende meerwaarde oplevert. Beide organisaties richten zich de komende jaren op de eigen ontwikkeling.

Wel zijn er onderwerpen die ze gezamenlijk gaan oppakken.

 

Lange is per 1 januari van dit jaar opgevolgd door Agnes van Ardenne