Ruime meerderheid gemeenteraad Almere voor Masterplan Floriade

  De Gemeenteraad van Almere heeft donderdag 2 juli ingestemd met het Masterplan voor de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt. De kansen die de Floriade biedt op gebied van duurzaamheid, economie, kennisontwikkeling en innovatie sluiten aan bij de ambities van de stad.

  Wethouder Henk Mulder zegt blij te met het groene licht voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. „De Floriade is een heel mooi en complex programma. In dit masterplan zijn stevige keuzes gemaakt waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Een tweederde meerderheid in de raad geeft aan dat er ruim draagvlak is voor deze keuzes en voor de stappen die we nu gaan zetten, zodat we de Floriade 2022 tot een groot succes kunnen maken voor de stad en de regio.”

  Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de Floriade. Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg er naartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning.

  Growing Green Cities

  De ’Floriade Almere 2022 – Growing Green Cities’ verbindt de innovatieve kracht van de Nederlandse tuinbouw aan de groene stad Almere. De Floriade moet geen eenmalig evenement zijn, maar helpt Almere om versneld groener te worden. Een stad die zelf voedsel en energie produceert, water zuivert, afval hergebruikt en grotendeels zelfvoorzienend zal zijn.

  „De Floriade is een laboratorium en een beleving ineen, waar de pracht en kracht van bomen, bloemen en planten centraal staan. Met de Floriade creëert Almere blijvend een innovatieve en duurzame stadswijk en een groene impuls voor de hele regio.”

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij