Ruime meerderheid glastuinders is bereid beurs te trekken voor onderzoek

Van alle glastuinders wil ruim 90% dat de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis via de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid doorgaat. Van hen is 87% bereid de komende vier jaar de beurs te trekken om daaraan mee te betalen. Het merendeel van hen wil jaarlijks €200 tot €400/ha bijdragen. Dat blijkt uit de ondernemerspeiling Kennis in je Kas, die LTO Glaskracht Nederland – in samenwerking met GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland – vorige maand heeft gehouden.

Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland is tevreden met de uitkomst van de peiling: „Duidelijk is dat ondernemers het belang van de innovatieprogramma’s voor nu en de toekomst onderschrijven”. Ook met de bereidheid om jaarlijks €200 tot €400/ha bij te dragen, is Van Ruiten blij. Uitgaande van een totaal gespecialiseerd glastuinbouwareaal in Nederland van 8.500 ha kan dat volgens hem €1,7 tot €3,4 miljoen opleveren. „Zo’n 40% van de telers is zelfs bereid jaarlijks méér dan €400/ha bij te dragen, hoewel de heel grote groenteteeltbedrijven logischerwijs geneigd zijn aan €200/ha te denken”, aldus Van Ruiten.

Andere mogelijkheden
Om de huidige drie innovatieprogramma’s te kunnen laten draaien, was tot nu toe volgens hem €4 miljoen nodig. „Dat wil niet zeggen dat we precies op dat bedrag moeten uitkomen. Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals bijdragen via de gewascoöperaties en via constructies met toeleveranciers. We gaan nu kijken naar de mogelijkheden, waarbij natuurlijk het draagvlak bij telers heel belangrijk is.”

Vanaf volgend jaar is alle geld uit de reserves van het voormalige Productschap Tuinbouw op en zijn er nieuwe financiële middelen nodig om de drie onderzoeksprogramma’s te kunnen voortzetten. Een deel van die middelen zal de glastuinbouw zelf bijeen moeten brengen. Van 5 tot en met 19 mei konden glastuinbouwondernemers hun mening daarover geven. „Aan de enquête deden ruim 250 bedrijven mee, wat neerkomt op circa 20% van de 8.500 ha die het totale glastuinbouwareaal telt. Daarmee is het onderzoek representatief. De verdeling sierteelt–groenteteelt lag op respectievelijk 47% – 53%”, aldus voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht.

Telers stellen voorwaarden
Ruim 90% van de telers is van mening dat voortzetting van Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid noodzakelijk is. Van hen stelt 87%  daaraan te willen meebetalen. Het merendeel van de telers stelt aan die bereidheid echter wel voorwaarden. Genoemd worden:

  • • Alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen;
  • • De ontwikkelde kennis moet beschermd blijven;
  • • Glastuinbouwondernemers moeten meer invloed krijgen op de inhoud van het onderzoek;
  • • De overheid moet voor cofinanciering zorgen.

 

De komende tijd gaat LTO Glaskracht in gesprek met de betrokken organisaties in de glastuinbouwketen en het ministerie van Economische Zaken over de mogelijkheden van financiering. Daarbij zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de voorwaarden die de ondernemers hebben gesteld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties