Samenwerking Greenport West-Holland en HOT

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT gaan samenwerken om de herstructurering van tuinbouwgebieden in de Greenport te versnellen. Hiervoor zal Greenport West-Holland onder meer haar netwerk – bestaand uit overheden, ondernemingen en kennisinstellingen – activeren.

De doelstellingen van Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT liggen in elkaars verlengde. Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Ontwikkelingsbedrijf HOT initieert en stimuleert sinds 2016 herstructurerings- en moderniseringsinitiatieven in de gemeente Westland en wil dit ook in andere regio’s van de Greenport West-Holland oppakken.

Focus op oud glas

Ontwikkelingsbedrijf HOT ondersteunt de herstructurering, modernisering en ontwikkeling van de glastuinbouwsector. Zij richt zich specifiek op verouderde glastuinbouwgebieden, waar de noodzakelijke herstructurering niet meer via de natuurlijke wijze door de glastuinbouwondernemers zelf geschiedt. Recent zijn in Oostland de eerste locaties geïnventariseerd. Daarnaast zet het ontwikkelingsbedrijf zich in om, samen met overheden en ondernemingen, fysieke en juridische belemmeringen weg te nemen. Hiervoor zal Greenport West-Holland het netwerk actief betrekken bij de herstructurering.

Coen Meijeraan (links, Greenport West-Holland) en Rob van den Ende (Ontwikkelbedrijf HOT). Coen Meijeraan stelt dat HOT een zeer positieve rol speelt in de noodzakelijke modernisering van de glasopstanden. Greenport West-Holland wil dit graag ondersteunen.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties