Schaalvergroting in sierteeltsector zet door

De schaalvergroting in de sierteeltsector zet door. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bedrijven met sierteelt onder glas is tussen 2000 en 2015 met tweederde gedaald, terwijl het areaal is gekrompen met ’slechts’ eenderde.

De totale oppervlakte aan bedrijven groter dan 3 ha is de laatste jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. Met name het aantal kleinere bedrijven wordt snel minder (zie grafiek).

Het areaal sierteelt onder glas is afgenomen van 5.922 ha rond de eeuwwisseling naar 3.915 ha in de huidige situatie. Dat is een daling van 34%. Het aantal sierteeltbedrijven onder glas is in dezelfde periode gedaald van 6.574 naar 2.166. Dat is een krimp van 67%.

Het totale areaal tuinbouw onder glas, inclusief groenteteelt, is sinds de eeuwwisseling gedaald met slechts 12,5%. De schaalvergroting vindt dus in nog veel sterkere mate plaats in de groententeelt.

Bron: CBS