’Schoner water Delfland is mooi resultaat, en nu doorgaan’

De waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is vorig jaar aanzienlijk verbeterd, na een stagnatie in 2016. Dat werd gisteravond bekend gemaakt op een bijeenkomst van het waterschap en glastuinders bij Leen Middelburg in Maasdijk. Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, is trots op het resultaat. „Maar we mogen de aandacht nu niet laten verslappen.”

Dat is een snelle verbetering. De zuiveringsplicht is net twee maanden oud.
„De waterzuiveringsplicht staat los van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In het Westland gaat al het water uit de glastuinbouw het riool in. En sinds 1 januari moet dat gezuiverd gebeuren.”

Waar is de verbetering dan aan te danken?
„We hebben veel acties ondernomen om de waterkwaliteit in de sloot op een acceptabel niveau te krijgen. Met wij bedoel ik de waterschappen, gemeenten, adviseurs, tuinders en LTO Glaskracht.”

Welke acties denk je in het bijzonder aan?
„We hebben veel voorlichting gegeven. Verder is er in veel polders een gebiedsgerichte aanpak geweest. In een stuk of tien polders is dat gedaan. Reken gemiddeld met vijftig telers per polder, dan gaat het om honderden bedrijven. Daar is extra voorlichting gegeven en zijn de resultaten van metingen gedeeld met ondernemers. Handhavers van de waterschappen hebben met tuinders een ronde gemaakt om de kas, om te laten zien waar het water onbedoeld wordt geloosd.”

Hoeveel is de waterkwaliteit verbeterd?
„De grootste winst is gehaald in de polders waar een gebiedsgerichte aanpak is geweest. Daar is het water 47% schoner dan in 2012. In andere gebieden is dat 23%. Ook daar is het bewustzijn dus gegroeid. De waterzuiveringsplicht heeft daar natuurlijk wel een rol in gespeeld. Het is belangrijk dat we verantwoorde manier telen. Bovendien bestaat het risico dat het aantal gewasbeschermingsmiddelen afneemt als er te veel schadelijke stoffen in het water voorkomen.”

En nu?
„We zijn hier heel blij mee. Daar hoort wel een ’maar’ bij. We zijn er nog niet, en we mogen de aandacht niet laten verslappen. We moeten ervoor zorgen dat de sloten over drie tot vijf jaar nog schoner zijn. Tot we aan de normen voldoen, en liefst daar onder komen.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties