Schoon uitgangsmateriaal geen probleem bij soepelere regels

De pilot Systeemaanpak uitgangsmateriaal is na 2 jaar afgerond. De resultaten zijn bemoedigend, maar maken tevens duidelijk dat de sector nog veel uitdagingen staat te wachten. Duurzaam uitgangsmateriaal is goed mogelijk. Regelgeving is echter vaak een sta-in-de-weg voor deze uitdagingen. Met deze pilot is dat aan de overheid nu concreter en duidelijker gemaakt.

Een IPM-aanpak in de opkweek van jonge planten kan alleen slagen indien ‘het totale productiesysteem’ daarvoor ingericht is, is de algemene conclusie. Met andere woorden: er is meer voor nodig dan alleen gewasbescherming met zoveel mogelijk groene gewasbeschermingsmiddelen. Factoren als schoon uitgangsmateriaal, goede faciliteiten (onder meer insectengaas in de luchtramen), hygiëne, bewuste klimaat- en watermanagement en aandacht zijn essentiële onderdelen.

Plantum hoopt dat met de aangetoonde milieuwinst die bij de start van de sierteeltketen is te behalen het huidige beleid aangepast wordt om IPM-maatregelen optimaal te benutten. „Vanuit Plantum wordt bij de overheid al langer aangedrongen op meer systeemdenken, waarbij een systeem zich niet beperkt tot een bepaalde teeltschakel, maar er naar de gehele productieketen gekeken moet worden”, uit Gea Bouwman, senior beleidsmedewerker.

Lees hier het volledige artikel.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties