Sjaak van der Tak: ’CO2-sectorakkoord hangt af van ODE’

Glastuinbouw Nederland stelt voorwaarden aan het nieuw af te sluiten CO2-convenant met de overheid. De brancheorganisatie wil dat evenwichtige compensatie plaatsvindt voor de stijging van het tarief van de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Als dat niet gebeurt over het lopende jaar en komende twee jaar, zal dat het CO2-convenant beïnvloeden, stelt voorzitter Sjaak van der Tak. „Als die niet of moeilijk te realiseren zijn, moeten wij onze ambities temperen voor het in dit najaar af te sluiten CO2-convenant met de overheid.”

Onderzoek nieuw fiscaal systeem
Naast de compensatie wil Glastuinbouw ook aan tafel bij een nieuw onderzoek naar hoe in de toekomst de energietransitie fiscaal kan worden gestimuleerd. Daarbij komen zowel de ODE- als de SDE-regeling aan bod. Van der Tak. „Dat onderzoek naar een nieuw fiscaal systeem is nodig om de energietransitie voor bedrijven beter te laten verlopen dan de huidige ODE en SDE.”

Van der Tak noemt beide oproepen ’cruciale randvoorwaarden’ voor de ambities van de glastuinbouw om in 2040 klimaatneutraal te worden. Daarmee doelt hij op een af te sluiten sectorconvenant.

Compensatie is onvoldoende
Van der Tak stuurde daartoe een brief aan de vaste Kamercommissies van LNV en EZK en de betrokken bewindslieden van beide departementen. Uit kabinetsplannen blijkt dat de voorgestelde compensatie voor de glastuinbouw niet de kostenstijging compenseert van circa €30 miljoen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties