Slawortelboorder houdt huis in pioen

Op meerdere percelen met pioen is kaalslag te signaleren. Larven van de slawortelboorder hebben ondergronds flink huisgehouden. De hoop is gevestigd op het onlangs in deze teelt toegelaten schimmelpreparaat BotaniGard.

Tijdens twee excursies van LTO Glaskracht konden telers in week 19 met eigen ogen zien hoe vraatzuchtig de larven van de mot Hepialus lupulinus, de slawortelboorder, zijn. Waar vorig jaar nog een mooi vol gewas pioenen stond, zag je nu volop kale plekken. Diverse kleine gaten in de grond met daarbij vaak bruine omhulsels (coconnen) laten geen twijfel over de oorzaak. Hier is de slawortelboorder actief geweest. De mot heeft een voorkeur voor luwe plekken, bijvoorbeeld achter een schuur, maar ook aan slootkanten kan hij zomaar opduiken. Diverse telers hebben dit geconstateerd, zo werd duidelijk tijdens de excursies.

Botanigard
Verdere schade voorkomen is het devies. Het schimmelpreparaat BotaniGard lijkt daarvoor de beste oplossing. Enkele jaren geleden is dat in onderzoek al aangetoond. Het wachten was op een toelating in de buitenteelt van pioen. Die is recent voor de granulaatvorm van het product gekomen.
De schimmel in het product BotaniGard (Beauveria bassiana) kan de larven aanpakken. Het advies is om ongeveer drie weken na het uitkomen van de poppen te starten met de eerste van drie bespuitingen (interval van 7-10 dagen). Steeds 1,5 kg per ha doseren en zorgen voor een vochtige grond; kort voor of in een regenbui spuiten of beregenen is gewenst.

Vooral op luwe plekken, bijvoorbeeld achter een schuur, is te zien hoeveel schade slawortelboorders in een seizoen kunnen veroorzaken. Vorig jaar stond het gewas hier nog vol bloemen.

Gaatjes in de grond zijn gemaakt door de slawortelboorder. Na het verpoppen blijven de bruine coconnen achter. Zij duiden er op dat generatie 2014 van de motjes geboren word. Gedurende 3-4 weken zullen ze vanaf de avondschemering in zwermen over de percelen vliegen waarbij ieder vrouwtje tot 300 eitjes loslaat aan de basis van de planten. De eieren komen na ongeveer 9 dagen uit, waarna de larven ondergronds opzoek gaan naar voedsel: wortels van planten. Dat doen ze maandenlang, zelfs in de winter. Pas vanaf eind april 2015 komt de nieuwe generatie slawortelboorders weer boven de grond.