Sponsors voor ‘Bedankt voor die Blumen’ gezocht

IBulb en Anthos zijn een crowdfunding project gestart om budget voor de paasviering op het St. Pietersplein bij elkaar te krijgen. Op dit moment heeft de organisatie onvoldoende financiële middelen om bolbloemen, bomen en struiken te kunnen leveren.

De activiteiten rond de paasviering op het St. Pietersplein worden altijd door iBulb en BBH gezamenlijk gefinancierd. iBulb zorgt voor de bolproducten en grote bomen en struiken en BBH voor de snijbloemen en planten.

IBulb meldt dat de vrijwillige bijdrage van de leden verlaagd is per 1 januari 2016. Daarom hebben zij nu niet voldoende financiële middelen om de bijdrage vanuit de bloembollen te financieren. iBulb heeft samen met Anthos besloten om sponsors te werven, waardoor het promotiebudget voor de paasviering op peil kan worden gehouden.

iBulb meldt dat de actie nog niet goed loopt. Zij hebben € 40.000 nodig om de helft van de overheadkosten en de producten te kunnen betalen. Op de actiesite is meer informatie te vinden.