Telers moeten stoppen met huisverkoop, want daarmee sloop je de afzetketen op langere termijn

Eens: 50%
Oneens: 50%

2020


Online initiatieven en steunbetuigingen helpen de sierteelt ook op de langere termijn.
eens: 20%
oneens: 80%
5 stemmers

Coronacrisis gaat sierteeltsector nog maanden parten spelen
Eens: 86%
Oneens: 14%
42 stemmers

Als de industrie CO2 opslaat in gasvelden onder zee is dat doodsteek voor de tuinbouwsector
Eens: 22%
Oneens: 78%
9 stemmers

Er is veel meer vast werk in de glastuinbouwsector aan te bieden dan nu wordt aangeboden
Eens: 78%
Oneens: 22%
18 stemmers

Coronavirus is voor de sector veel bedreigender dan xylella of ralstonia
Eens: 48%
Oneens: 52%
23 stemmers

Wat betreft spuittechnieken kan de glastuinbouw nog veel leren van technieken die in buitenteelten worden gebruikt
Eens: 85%
Oneens: 15%
13 stemmers

Voor ontvochtigen is speciale apparatuur niet nodig. Het lukt prima via samenspel van schermdoeken, ramen en minimumbuis.
Eens: 76%
Oneens: 24%
17 stemmers

Duitsland blijft nog minstens 20 jaar de belangrijkste afzetmarkt voor siertelers in Nederland
Eens: 90%
Oneens: 10%
20 stemmers

Westland heeft baat bij iets minder, maar modern glasareaal
Eens: 72%
Oneens: 28%
18 stemmers

Groeiende, internationale media-aandacht voor Nationale Tulpendag bewijst dat promotie een kwestie van herhalen is
Eens: 86%
Oneens: 14%
7 stemmers

Veredelen op je eigen kwekerij levert het beste resultaat
Eens: 86%
Oneens: 14%
7 stemmers

MPS ABC gaat terecht over van periode- naar toepassingsregistratie van middelen en meststoffen
Eens: 43%
Oneens: 57%
30 stemmers

Ik verwacht een positieve marktstemming in 2020
eens: 55%
oneens: 45%
11 stemmers

2019


Tuinbouwbedrijven hebben te weinig vrouwen in topfuncties
Eens: 30%
Oneens: 70%
23 stemmers

Nieuwe app voor marktinfo, Insights, geeft te veel informatie prijs
Eens: 71%
Oneens: 29%
21 stemmers

Tulp komt als retailproduct nooit meer onder prijsdruk uit
Eens: 85%
Oneens: 15%
26 stemmers

Telers moeten ervoor waken dat marketeers een te grote invloed hebben op nieuwe, onpraktische verpakkingen
Eens: 80%
Oneens: 20%
10 stemmers

Biologische sierteelt is alleen via mengboeketten van bio-bloemen vlot te trekken, niet met monobossen
Eens: 67%
Oneens: 33%
6 stemmers

Droogbloemen verdienen meer aandacht dan kunstbloemen, alleen al vanwege de impact van plastic op het milieu
Eens: 93%
Oneens: 7%
14 stemmers

Een overgangsperiode voor het plantenpaspoort is op zijn plaats gezien het vrij late moment dat echt alles duidelijk is
Eens: 67%
Oneens: 33%
24 stemmers