Tuinbouwakkoord geeft blijk dat Productschap Tuinbouw nooit afgeschaft had moeten worden

Eens: 80%
Oneens: 20%

2019


Landelijke commotie zoals rond bodemonderzoek in bollenvelden kan ook sierteeltsector gebeuren
Eens: 100%
Oneens: 0%
15 stemmers

De ambitie van de glastuinbouw om in 2040 fossielvrij te zijn is totaal niet realistisch
Eens: 80%
Oneens: 20%
15 stemmers

Met aandeel in Blueroots verstevigt RFH haar monopolie
Eens: 29%
Oneens: 71%
34 stemmers

De mogelijkheden voor pleksgewijze bespuitingen zijn nog steeds te onduidelijk voor de praktijk
Eens: 72%
Oneens: 28%
18 stemmers

Kosten mogen nooit het gezond en vitaal houden 
van personeel in de weg staan
Eens: 83%
Oneens: 17%
18 stemmers

Sierteeltsector moet waarde van groen breder uitdragen, denk aan overheden, architecten en projectontwikkelaars
Eens: 100%
Oneens: 0%
16 stemmers

De toelating van groene middelen moet sneller en eenvoudiger verlopen dan nu het geval is
Eens: 100%
Oneens: 0%
23 stemmers

Geothermie kent veel aanloopproblemen. Om het risico te spreiden, moet de tuinbouw meer inzetten op restwarmte.
Eens: 86%
Oneens: 14%
73 stemmers

Jammer dat Royal FloraHolland de Dutch Tulip Awards dit jaar voor het laatst heeft uitgereikt
Eens: 53%
Oneens: 48%
40 stemmers

Noord-Amerika wordt booming business voor de Nederlandse sierteelt
Eens: 13%
Oneens: 88%
24 stemmers

Meer regels maken de veilingklok sterker en zo
 aantrekkelijker voor kwekers en handel
Eens: 10%
Oneens: 90%
21 stemmers

2018


2019 wordt een beter jaar voor de Nederlandse sierteelt dan 2018
Eens: 37%
Oneens: 63%
41 stemmers

Productspecifieke promotie neemt het in sierteelt over van generieke promotie
Eens: 70%
Oneens: 30%
10 stemmers

Het loonbod van 5% voor cao Glastuinbouw is ruim 
voldoende, de vakbonden moeten niet zeuren
Eens: 79%
Oneens: 21%
34 stemmers

De nieuwe ledenraad van Royal FloraHolland zet niet gekozen leden buitenspel
Eens: 53%
Oneens: 47%
59 stemmers

Komst Italiaanse chrysanten toont de kracht van de Nederlandse veilingklok
Eens: 42%
Oneens: 58%
26 stemmers

Informatie over de gewasbescherming toevoegen aan bloemen en planten is een strak plan
Eens: 13%
Oneens: 87%
30 stemmers

Sierteeltsector is te laks met aanpak milieu-impact van zijn verpakkingen
Eens: 63%
Oneens: 38%
16 stemmers

Ik houd voor 2019 rekening met omzetverlies door brexit
Eens: 54%
Oneens: 46%
24 stemmers

Als ik geen boete meer hoef te betalen voor een piekafname, ga ik meer elektriciteit inkopen
Eens: 93%
Oneens: 7%
14 stemmers