Bloemenkalender helpt bij het maken van duurzame keuzes samenstelling boeket

Oneens: 85%
Eens: 15%

2019


Houdbaarheid van siergewassen is ondergeschikt aan het positieve gevoel dat het geefmoment losmaakt
Eens: 36%
Oneens: 64%
14 stemmers

Duurzame concepten zullen nooit geld in het laatje brengen
eens: 29%
oneens: 71%
56 stemmers

Het is niet realistisch dat Floriworld uitgaat van minimaal 350.000 bezoekers per jaar
Eens: 92%
Oneens: 8%
12 stemmers

Weerbaar telen prima, maar binnen 10 jaar is te veel gevraagd van telers
Eens: 87%
Oneens: 13%
15 stemmers

Eerst het kaf van het koren scheiden, dan pas de stap naar biostimulanten overwegen
Eens: 85%
Oneens: 15%
13 stemmers

Waterstof heeft meer toekomst in de glastuinbouw dan aardwarmte
Eens: 78%
Oneens: 22%
9 stemmers

Winst Forum voor Democratie bij Provinciale Statenverkiezingen is goed nieuws voor de tuinbouw
Eens: 57%
Oneens: 43%
63 stemmers

Tuinbouwakkoord geeft blijk dat Productschap Tuinbouw nooit afgeschaft had moeten worden
Eens: 85%
Oneens: 15%
20 stemmers

Landelijke commotie zoals rond bodemonderzoek in bollenvelden kan ook sierteeltsector gebeuren
Eens: 100%
Oneens: 0%
15 stemmers

De ambitie van de glastuinbouw om in 2040 fossielvrij te zijn is totaal niet realistisch
Eens: 80%
Oneens: 20%
15 stemmers

Met aandeel in Blueroots verstevigt RFH haar monopolie
Eens: 29%
Oneens: 71%
34 stemmers

De mogelijkheden voor pleksgewijze bespuitingen zijn nog steeds te onduidelijk voor de praktijk
Eens: 72%
Oneens: 28%
18 stemmers

Kosten mogen nooit het gezond en vitaal houden 
van personeel in de weg staan
Eens: 83%
Oneens: 17%
18 stemmers

Sierteeltsector moet waarde van groen breder uitdragen, denk aan overheden, architecten en projectontwikkelaars
Eens: 100%
Oneens: 0%
16 stemmers

De toelating van groene middelen moet sneller en eenvoudiger verlopen dan nu het geval is
Eens: 100%
Oneens: 0%
23 stemmers

Geothermie kent veel aanloopproblemen. Om het risico te spreiden, moet de tuinbouw meer inzetten op restwarmte.
Eens: 86%
Oneens: 14%
73 stemmers

Jammer dat Royal FloraHolland de Dutch Tulip Awards dit jaar voor het laatst heeft uitgereikt
Eens: 53%
Oneens: 48%
40 stemmers

Noord-Amerika wordt booming business voor de Nederlandse sierteelt
Eens: 13%
Oneens: 88%
24 stemmers

Meer regels maken de veilingklok sterker en zo
 aantrekkelijker voor kwekers en handel
Eens: 10%
Oneens: 90%
21 stemmers

2018


2019 wordt een beter jaar voor de Nederlandse sierteelt dan 2018
Eens: 37%
Oneens: 63%
41 stemmers