Met blijven praten over huisvesting van arbeidsmigranten wordt het probleem alleen maar meer acuut

Eens: 88%
Oneens: 13%

2021


Milieucertificering moet je niet verplichten, maar aan de markt over laten
Eens: 98%
Oneens: 2%
209 stemmers

Glastuinders denken te krampachtig over meer biodiversiteit rond hun kassen
Eens: 44%
Oneens: 56%
18 stemmers

De samenwerking in het chrysantenvak bij promotie en onderzoek is een blauwdruk voor alle gewasgroepen
Eens: 86%
Oneens: 14%
7 stemmers

Criminaliteit in sierteeltsector wordt sterk overschat
Eens: 33%
Oneens: 67%
9 stemmers

Ik denk nu al na hoe ik straks de hoeveelheid veen in potgrond kan verminderen
Eens : 73%
Oneens: 27%
15 stemmers

In buitenland worden grotere stappen gemaakt in Integrated Pest Management dan in Nederland
Eens: 30%
Oneens: 70%
10 stemmers

Stuifsneeuw maakt duidelijk dat normen voor kassenbouw omhoog moeten
Eens: 37%
Oneens: 63%
19 stemmers

Telers moet het beleveren van eindklanten overlaten aan andere schakels in de afzetketen
Eens: 42%
Oneens: 58%
38 stemmers

De term internationale werknemer is respectvoller en dekt de lading beter dan arbeidsmigrant.
Eens: 78%
Oneens: 22%
18 stemmers

Het traditionele model van telersverenigingen voldoet niet meer. Je moet op meer vlakken de handen ineenslaan.
Eens: 86%
Oneens: 14%
14 stemmers

De export op verre bestemmingen komt na corona snel weer op het oude niveau
Eens: 53%
Oneens: 47%
19 stemmers

Robots doen binnen 10 jaar veel handwerk op bedrijven
Eens: 62%
Oneens: 38%
13 stemmers

Na Engeland zullen meer landen hun eigen economie gaan beschermen
Eens: 61%
Oneens: 39%
23 stemmers

2020


De huidige lockdown gaat de sierteeltsector veel minder hard raken dan die van begin 2020
eens: 86%
oneens: 14%
21 stemmers

Telers zijn de dupe van samenwerkingen tussen handelaren
Eens: 84%
Oneens: 16%
32 stemmers

Telers van bloemen en planten zijn nog steeds de dupe van oneerlijke handelspraktijken
Eens: 74%
Oneens: 26%
23 stemmers

Klimaatneutraal telen is economisch nog lang niet haalbaar
Eens: 76%
Oneens: 24%
17 stemmers

Telers vergroten hun toekomstperspectief als ze ’out of the box’ denken en daarop durven te anticiperen
Eens: 78%
Oneens: 22%
18 stemmers

Royal FloraHolland moet zich niet bemoeien met transport
Eens: 79%
Oneens: 21%
98 stemmers

Sierteeltsector is vergeleken met maart 2020 beter voorbereid op de huidige lockdowns in exportlanden
Eens: 70%
Oneens: 30%
23 stemmers