Met efficiënter CO2 doseren is veel geld te verdienen

Eens: 100%
Oneens: 0%

2021


Ik verwacht dat ik de hogere inkoopprijs van materialen volledig kan doorberekenen aan mijn afnemers
Eens: 25%
Oneens: 75%
16 stemmers

Noviteiten digitaal promoten is een prima alternatief gebleken voor niet kunnen bewonderen tijdens beurzen en evenementen
Eens: 33%
Oneens: 67%
12 stemmers

Lichtuitstoot is geen probleem meer als er alleen ledlampen in de kas hangen
Eens: 38%
Oneens: 62%
13 stemmers

Stijgende kosten van grondstoffen remmen mijn plannen voor nieuwbouw en andere investeringen
Eens: 73%
Oneens: 27%
11 stemmers

Veredeling is kansloos zonder kwekersrecht
Eens: 93%
Oneens: 7%
28 stemmers

Er is gelukkig veel keuze aan verkoopplatformen voor de sierteelt
eens: 25%
oneens: 75%
8 stemmers

Stijltrends geven richting aan de koers die siertelers varen
Eens: 46%
Oneens: 54%
13 stemmers

Ik heb ledlampen of ga ze binnen twee jaar aanschaffen
Eens: 57%
Onees: 43%
14 stemmers

Zonder bovenwettelijke eisen aan gewasbeschermingsmiddelen door tuinretail waren telers minder ver geweest met geïntegreerd telen
Eens: 19%
Oneens: 81%
27 stemmers

Met blijven praten over huisvesting van arbeidsmigranten wordt het probleem alleen maar meer acuut
Eens: 76%
Oneens: 24%
17 stemmers

Milieucertificering moet je niet verplichten, maar aan de markt over laten
Eens: 98%
Oneens: 2%
209 stemmers

Glastuinders denken te krampachtig over meer biodiversiteit rond hun kassen
Eens: 44%
Oneens: 56%
18 stemmers

De samenwerking in het chrysantenvak bij promotie en onderzoek is een blauwdruk voor alle gewasgroepen
Eens: 86%
Oneens: 14%
7 stemmers

Criminaliteit in sierteeltsector wordt sterk overschat
Eens: 33%
Oneens: 67%
9 stemmers

Ik denk nu al na hoe ik straks de hoeveelheid veen in potgrond kan verminderen
Eens : 73%
Oneens: 27%
15 stemmers

In buitenland worden grotere stappen gemaakt in Integrated Pest Management dan in Nederland
Eens: 30%
Oneens: 70%
10 stemmers

Stuifsneeuw maakt duidelijk dat normen voor kassenbouw omhoog moeten
Eens: 37%
Oneens: 63%
19 stemmers

Telers moet het beleveren van eindklanten overlaten aan andere schakels in de afzetketen
Eens: 42%
Oneens: 58%
38 stemmers

De term internationale werknemer is respectvoller en dekt de lading beter dan arbeidsmigrant.
Eens: 78%
Oneens: 22%
18 stemmers

Het traditionele model van telersverenigingen voldoet niet meer. Je moet op meer vlakken de handen ineenslaan.
Eens: 86%
Oneens: 14%
14 stemmers