Zoals er sprake is van crisissituaties blijft de prijsvorming van siergewassen op een goed niveau

Oneens: 67%
Eens: 33%

2021


Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet je niet per wet regelen maar aan de ondernemers overlaten
Eens: 69%
Oneens: 31%
13 stemmers

Ook zonder fiscale voordelen blijf ik investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
Eens: 70%
Oneens: 30%
10 stemmers

Landelijk, digitaal of lokaal veilen. Het maakt mij niet uit. Als de klok maar blijft bestaan.
Eens: 76%
Oneens: 24%
42 stemmers

Ik geef bij het werven van personeel altijd een reëel beeld van de functie en het bedrijf
Eens: 67%
Oneens: 33%
9 stemmers

Over vijf jaar heb ik geen veen meer nodig voor de teelt van mijn gewassen
Eens: 25%
Oneens: 75%
12 stemmers

Het onderzoek naar alternatieven voor glas op kassen moet blijven doorgaan
Eens: 86%
Oneens: 14%
7 stemmers

Verpachten van kassen geeft meer zekerheid voor glastuinder dan verhuren
Eens: 40%
Oneens: 60%
5 stemmers

Duurzaam onderscheiden lukt beter met een milieufootprint dan met een milieucertificaat.
Eens: 83%
Oneens: 17%
36 stemmers

Ik denk dat kassen, net als veel huizen, nog beter te isoleren zijn
Eens: 80%
Oneens: 20%
15 stemmers

Met deze energieprijzen verdampt al mijn winst voor dit jaar
Eens: 65%
Oneens: 35%
26 stemmers

Extra besparen op (dure) energie is voor mijn bedrijf geen optie
Eens: 100%
Oneens: 0%
10 stemmers

TV-programma’s over bestrijdingsmiddelen zijn zo voor­ingenomen dat het beter is om daar niet aan mee te werken
Eens: 72%
Oneens: 28%
43 stemmers

Met subsidie is full led ook haalbaar in mijn teelt
Eens: 80%
Oneens: 20%
5 stemmers

Internationale werknemers zijn het beste te huisvesten in kleinschalige huisvesting
Eens: 78%
Oneens: 22%
9 stemmers

Betrokkenheid telers is noodzaak bij gewasonderzoek
Eens: 83%
Oneens: 17%
6 stemmers

Kunstmatige intelligentie en data van sensoren sturen over 10 jaar volledig mijn teelt
Eens: 53%
Oneens: 47%
17 stemmers

Ik verwacht dat ik komende maanden een serieus tekort aan trays en potten ga krijgen
Eens: 68%
Oneens: 32%
25 stemmers

De komende jaren zal de export van sierteeltproducten naar landen buiten de EU het snelst stijgen
Eens: 53%
Oneens: 47%
15 stemmers

Hoge transportkosten gelden niet alleen bij luchtvracht, ook over de weg nemen kosten flink toe
Eens: 77%
Oneens: 23%
13 stemmers

Gemeente Westland moet bij ontwikkelingsplannen voor Floragebied ook rekening houden met handelaren
Eens: 64%
Oneens: 36%
11 stemmers