Steun in de rug vóór glyfosaat

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is niet kankerverwekkend. Tot dit oordeel komt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Een toelating in de EU is daarmee toegenomen.

Op basis van dit oordeel komt de Europese Commissie binnen een half jaar met een definitief besluit. Tot die tijd blijft de tijdelijke toelating in de EU van kracht.

De ECHA meent wel dat glyfosaat ernstig oogletsel kan veroorzaken en giftig is voor al het leven in het water.

 

Meningen verdeeld

De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA oordeelde al eerder dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en krijgt nu dus bijval van de ECHA. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt daarentegen dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is.

 

En zo denken veel milieuorganisaties als Greenpeace er ook over. Gezamenlijk werken zij aan een Europees burgerinitiatief om glyfosaat verboden te krijgen. De helft van de benodigde miljoen handtekeningen in zeven verschillende EU-lidstaten is inmiddels binnen.