Stichting Beurshal zoekt samenwerking bij naamregistratie

Stichting Beurshal wil samenwerking met andere deelsectoren binnen de sierteelt op het gebied van naamregistratie en codering.

Als reden voor de gewenste samenwerking geeft Stichting Beurshal aan dat de handel in kamerplanten, bloemen, bollen en boomkwekerij in toenemende mate door elkaar heen loopt. Veranderingen in de handel vragen daarom om afstemming binnen de deelsectoren van de sierteelt.

Het coderen en registeren van sierteeltgewassen wordt binnen de sierteeltsector door verschillende instanties gedaan. Hierdoor is overleg nodig om tot afspraken te komen. Vanuit de boomkwekerij neemt Stichting Beurshal, in overleg met haar dragende organisaties, het initiatief om met de verschillende instanties te komen tot samenwerking.

Eenduidig
Stichting Beurshal zegt veel belang te hechten aan samenwerking en afstemming op het gebied van coderen en registreren, om de kwekers en handelaren in de toekomst te kunnen blijven voorzien van efficiënte en eenduidige coderingen en registraties.

Stichting Beurshal verzorgt reeds 35 jaar de naamregistratie en codering van nieuwe boomkwekerijgewassen.
Bron: De Boomkwekerij