Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Stijging zendingskosten snijbloemen zonder Brexit-akkoord: minimaal € 120 tot € 190

Stijging zendingskosten snijbloemen zonder Brexit-akkoord: minimaal € 120 tot € 190

0

Zonder Brexit-akkoord gaat een zending snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) € 120 tot € 190 extra kosten, voornamelijk aan fytosanitaire controles. Daarbij zijn de extra kosten aan douaneformaliteiten nog niet inbegrepen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

Deze kosteninschatting komt neer op een kostenstijging van ongeveer 0,8% tot 1,3% ten opzichte van de huidige waarde van de invoer en uitvoer van snijbloemen tussen Nederland en het VK.

Daarnaast spelen de afnemende waarde als gevolg van de beperkte houdbaarheid van snijbloemen in combinatie met vertragingen in het logistieke proces, de toelatingseisen van snijbloemen in het VK, de afname van de vraag naar snijbloemen vanuit het VK en de aanvullende uitdagingen bij de handel met het VK (na Brexit), zoals het inrichten van IT-systemen, een prominente rol.

Totaal plaatje

Snijbloemen is een van de zes casussen in het rapport. Voor heel Nederland geldt dat als het VK zonder akkoord de Europese Unie verlaat, de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval stijgen met € 387 tot 627 miljoen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

„De Brexit heeft grote economische gevolgen, dat wordt ook door dit onderzoek bevestigd. Bereidt u als ondernemer dus op tijd voor. De overheid wil graag helpen, maar een ondernemer moet zelf het belangrijkste werk doen”, reageert staatssecretaris Keijzer, Economische Zaken en Klimaat op het rapport.

Focus op grenscontroles

Het onderzoek doet verschillende aanbevelingen die zich richten op het versnellen en vergemakkelijken van controles aan de grens zoals: het vergroten van de douanecapaciteit en het aantal inspectielocaties, het introduceren van een ‘fast lane’ en het onderzoeken van de mogelijkheden voor controles tijdens de boottocht naar het VK. Over deze aanbevelingen en de haalbaarheid daarvan gaan de ministeries van EZK en LNV met de betreffende inspectiediensten in gesprek. De inzet van alle betrokken partijen is erop gericht om de hinder voor ondernemers, vrachtwagens en pakketjes aan de grens zo veel mogelijk te beperken.

Reageer op dit artikel

avatar