‘Structureel meer geld voor bestrijding misdaad in sierteelt’

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland wil structureel meer geld van de landelijke overheid om ondermijning in de sierteeltsector effectief aan te kunnen pakken. Hij doet zijn uitspraken naar aanleiding van een onderzoek naar criminaliteit in de sierteelt. Daaruit blijkt dat de sector kwetsbaar is voor drugstransporten, witwassen en uitbuiting van werknemers.

De massale dagelijkse bloementransporten over de EU-grens én binnen de EU zijn aantrekkelijk voor criminelen die drugs willen vervoeren. Als bloementransporten geen EU-grens passeren is het niveau van controle bovendien laag, schrijven onderzoekers Edward van der Torre en Anton van Wijk,  in hun rapport ‘Mainport in de tweede linie, over sierteelt en ondermijning’.  Ze deden in opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ onderzoek naar de mate van zware georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector, met een mogelijk ondermijnend karakter.

Bouke Arends
Sigaretten

Zij concluderen verder dat in de sierteeltsector ook veel geld wordt verdiend met andere ondermijnende criminaliteit. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk.

Burgemeester Arends laat weten dat het onderzoek de vermoedens van de aangesloten partijen bevestigt: „We hebben te maken met logistieke systemen die verre van waterdicht zijn en daardoor makkelijk misbruikt kunnen worden door criminelen. Door het gebrek aan controle weten we bovendien niet hoe groot het probleem daadwerkelijk is.”

Gemeenten uit de regio, opsporingsdiensten en Royal FloraHolland werken al enige tijd samen in het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ en nemen maatregelen tegen de verschillende vormen van ondermijning, maar volgens burgemeester Arends, voorzitter van de stuurgroep, zijn er ook veel meer financiële middelen en capaciteit vanuit de landelijke overheid nodig.

Eenmalig 8 ton

Hij wees erop de burgemeester van Rottterdam bij het rijk ondersteuning gevraagd heeft voor beveiliging van de haven van €33 miljoen per jaar voor zeven jaar. Weerbare Sierteeltsector kreeg eenmalig 8 ton.

Het afgelopen half jaar zijn vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector al de nodige maatregelen genomen. Zo is er vanuit de opsporingsdiensten meer toezicht op het veilingterrein. Ook Royal FloraHolland nam, in samenspraak met de VGB de nodige maatregelen.

„Binnen onze sierteeltsector is geen plaats voor criminaliteit. We hebben daarom al meerdere dingen gedaan om de interne veiligheid en de beveiliging te verbeteren, zoals het aanscherpen van de klantscreening, data security, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting. Ook hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan en hebben we maatregelen genomen voor het betreden van het veilingterrein”, laat CEO Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland weten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties