Subsidies voor overstap naar led-belichting

  Het kabinet heeft 24 maart een aanvullend klimaatplan bekend gemaakt om te voldoen aan het Urgendavonnis. Het pakket maatregelen zou 8 Mton reductie van CO2 opleveren. Onderdeel is financiële steun, €150 miljoen extra, voor aanschaf van  led-belichting. LED-belichting wordt tevens opgenomen in de bestaande regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw.

   

  Het kabinet neemt een extra pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. Dit jaar zou de regering minstens 15 megaton (Mton) moeten besparen om voorgoed minimaal 25% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de Coronacrisis. Voor led in bedrijven en bij burgers is nu €150 miljoen extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik. Van die regeling kunnen ook telers en andere MKB-bedrijven gebruik maken voor de overstap naar led-belichting.

  EG-regeling

  Voor de glastuinbouw is extra subsidie beschikbaar voor innovatieve maatregelen die elektrificatie en energie-efficiëntie stimuleren. LED-belichting wordt bijvoorbeeld opgenomen in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling). Met deze regeling kan de SONT-belichting worden vervangen door full spectrum LED-belichting met een equivalente lichtopbrengst.

  De huidige EG-regeling is opengesteld tot en met 30 juni. Er wordt gestreefd naar een tweede openstelling van in najaar 2020. Daarin de uitbreiding t.a.v led-belichtig waarschijnlijk weer opgenomen.

  54 maatregelen voor 17 Mton

  Nederland moet de CO2-uitstoot verminderen volgens een vonnis van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak, dat eind 2019 onherroepelijk is geworden. Ruim 800 organisaties deden een handreiking aan het kabinet met 54 maatregelen voor 17 Mton besparing. Zij laten zien dat het mogelijk is om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Uit het ‘54puntenplan’ lijken nu 30 maatregelen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd te gaan worden. Samen zijn die goed voor structureel 11 Mton reductie van CO2-uitstoot. Reeds bekend was de €2 miljard extra voor de volgende SDE+ ronde om daken vol te leggen met zonnepanelen (maatregel 54).

  Maatregel 24

  Onder de zogenoemde ‘groene’ maatregelen valt onder meer valt maatregel 24, Ledverlichting bij bedrijven en kassen. Voor de overstap naar led-verlichting in kassen was al €30 miljoen beschikbaar. Voor led in bedrijven en bij burgers is nu €150 miljoen extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik. Hiervan kunnen ook telers en andere MKB-bedrijven gebruik maken voor de overstap naar led-belichting. De Tweede Kamer heeft ooit met grote meerderheid een motie aangenomen om bedrijven te verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 enkel ledverlichting te gebruiken. Deze verplichting zou 0,9 megaton CO2-winst opleveren. Dat is ongeveer net zoveel als maatregel 3, de maximumsnelheid overdag verlagen naar 100 km/uur.

  De kosten van het maatregelenpakket worden voor een belangrijk deel betaald met geld uit de stimuleringsregeling SDE. Meer informatie over de Regeling Reductie Energieverbruik is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Het kabinet realiseert zich dat de impact van de Coronacrisis voor deze sector groot is, maar wil de sector toch deze subsidiemogelijkheid bieden. Tevens wordt de ondersteuning voor bedrijven om te voldoen aan de energiebesparingsverplichting verder geïntensiveerd, waarbij in de uitvoering rekening wordt gehouden met het effect van de Coronacrisis op deze bedrijven.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties