Subsidieregeling DEI op 1 april open

De subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) – die voortkomt uit het nationale energieakkoord en bijvoorbeeld wordt toegepast voor het geothermieproject Trias Westland – gaat op 1 april opnieuw open. Het maximale subsidiebedrag per project is dit jaar verhoogd van € 4 naar € 6 miljoen euro, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

Behalve de DEI-regelingen stelt EZ in de eerste helft van dit jaar nog meer energie-innovatieregelingen open. Daarbij gaat het om regelingen voor diverse vormen van duurzame energie en energiebesparing in zowel mkb als industrie. In totaal is hiervoor € 125 miljoen beschikbaar.

Voor wie meer wil weten over deze subsidieregelingen organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland diverse informatiebijeenkomsten. Zo is er op woensdag 3 februari een informatiemiddag over aardwarmteregelingen, speciaal bedoeld voor initiatiefnemers van geothermie-projecten. Er wordt dan informatie gegeven over: Regeling RNES Aardwarmte,
Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+), Geothermie
Regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) en Regeling Hernieuwbare Energie (HE).