TNO: ’Afgevangen CO2 van kolencentrale Maasvlakte aantrekkelijkste optie voor tuinbouw’

Afgevangen CO2 van de nieuwe E.ON-kolencentrale op de Maasvlakte die wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee, is momenteel de aantrekkelijkste optie om op korte termijn de CO2-levering aan de glastuinbouw te verhogen. Dat blijkt uit een studie van TNO, zo meldt het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

Als steeds meer glastuinders overstappen op het gebruik van aard- en restwarmte – bijvoorbeeld door deelname aan de toekomstige Warmterotonde – komt er steeds minder CO2 beschikbaar via WKK’s en ketels. Daarom is de sector op zoek naar andere CO2-bronnen, zoals CO2 uit afvalverbrandingscentrales en uit biogas.

CO2 uit het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is volgens TNO echter aantrekkelijker dan uit afvalverbranders en biogas. In de TNO studie is gekeken naar een alternatieve opslaglocatie (Q16-Maas) die dichter bij de kust ligt dan het oorspronkelijk beoogde gasveld P18-4. Daardoor zou de aanleg van een dure pijpleiding op zee niet langer nodig zijn.

Als het gasveld leeg is, kan er 2,7 megaton CO2 in worden opgeslagen dat bruikbaar is als buffer voor CO2 van Ocap. Daarmee zou Ocap zijn leveringscapaciteit kunnen verdubbelen en de leveringszekerheid verhogen. De gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s van CO2-afvang, -transport en -opslag zijn volgens TNO zeer beperkt.

Investeringsbeslissing
Op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2016 zal er door de betrokken partijen een investeringsbeslissing worden genomen voor de nieuwe optie voor CO2-opslag. In 2019 zou dan de eerste CO2 afgevangen kunnen worden bij de energiecentrale en ook geleverd aan Ocap.