Tachtig telers CAD-systeem doen mee aan zuiveringscollectief

Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in Monster en ’s-Gravenzande die zijn aangesloten op het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem), gaan meedoen aan een pilotproject voor collectieve waterzuivering. De bedrijven zijn op 10 mei akkoord gegaan met de businesscase voor het project.

De deelnemers aan het collectief zijn gevestigd in de gebieden Raaphorst Tiend in Monster en Lange Stucken en Waalblok in ’s-Gravenzande en bij elkaar goed voor 164 ha glas. Via het bestaande CAD-systeem wordt hun restwaterstroom al centraal ingezameld. Het collectief wil dat water door middel van onder meer langzame zandfiltratie biologisch zuiveren en ontdoen van meststoffen en zware metalen. Een actief koolfilter haalt gewasbeschermingsmiddelen uit het water.

Investering van € 1,1 miljoen
Het zuiveringssysteem, dat is ontwikkeld door Aqua-Terra Nova, vergt een investering van ruim € 1,1 miljoen. De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland dragen daar financieel en ’in kind’ aan mee. Voor het resterende bedrag sluit de CAD-vereniging een lening af.

Voor de deelnemende bedrijven is het collectief de goedkoopste oplossing om aan de wettelijke zuiveringsplicht te voldoen. De jaarlijkse kosten komen uit op € 700 tot € 1.000/ha. Individuele waterzuivering kost, volgens de meest recente studies, jaarlijks zo’n € 3.000/ha. De jaarkosten voor het zuiveringscollectief kunnen nog omlaag als over een paar jaar het water na ontzouting als gietwater aan de bedrijven kan worden teruggeleverd.

Medio 2017
Voor de bouw van de zuiveringsinstallatie moet nog een perceel grond worden aangekocht. Het collectief hoopt de zuiveringsinstallatie medio 2017 in gebruik te kunnen nemen.