TarievenCode Elektriciteit nog dit jaar aangepast

Veel telers die meer elektriciteit afnemen dan is gecontracteerd, betalen de hele maand of zelfs het hele jaar voor de extra transportcapaciteit waarop ze een beroep doen. Een werkgroep – waarin LTO Glaskracht, AgroEnergy en diverse netbeheerders zijn vertegenwoordigd – werkt aan een voorstel om de TarievenCode Elektriciteit op dit punt in het voordeel van telers aan te passen. De wijziging moet in de loop van dit jaar een feit zijn.

Dat kwam op 21 januari naar voren tijdens het symposium Energy4Tomorrow in Rotterdam. In de huidige TarievenCode Elektriciteit is vastgelegd dat een ondernemer die meer elektriciteit afneemt dan is gecontracteerd, moet betalen voor de extra transportcapaciteit die hij hiermee claimt op het elektriciteitsnet. „Ga je als teler slechts vijf minuten over de contractgrens heen, dan moet je een maand en soms wel een jaar betalen voor de extra transportcapaciteit die dat vergt”, aldus directeur Peter van den Berg van AgroEnergy. „Hierbij kan het om grote bedragen gaan, soms meer dan € 10.000.”

Volgens Van den Berg past deze regelgeving niet meer binnen de transitie naar een duurzame en flexibele energiemarkt. „Wanneer sprake is van onbalans op de elektriciteitsmarkt en er veel aanbod en weinig afname is van elektriciteit, kan het voor energiebedrijven juist gunstig zijn als tuinders extra afnemen. Het is bizar dat ze hier dan als het ware voor worden beboet.”

Stoplichtprincipe
De werkgroep wil daarom een soort ’stoplichtprincipe’ in het leven roepen. „Zijn de onbalansprijzen laag als gevolg van een overschot aan elektriciteit en is er voldoende ruimte op het net, dan staat het licht op groen en hoeven ondernemers niet te betalen voor de extra transportcapaciteit die ze benutten. Is er geen sprake van overschot dan gaan de seinen op rood en betalen ondernemers wél voor het benutten van piekcapaciteit.”

Zo’n principe kan volgens Van den Berg veel voordeel opleveren, ook voor belichtende tuinders. „Veel siertelers beginnen normaliter te belichten in september. Maar soms kent augustus ook al een donkere dag, waarop ze eigenlijk de lampen zouden willen aandoen. Dat gebeurt dan echter niet, omdat ze anders over de hele maand augustus moeten betalen voor de extra transportcapaciteit die ze benutten.”

Elektrisch verwarmen
Daarnaast kan het ’stoplichtprincipe’ volgens Van den Berg zorgen voor een betere businesscase bij tuinders die elektrisch verwarmen. „Wanneer zij elektriciteit afnemen op momenten dat het licht op groen staat, kunnen ze besparen op hun warmtekosten omdat de elektriciteitsprijzen dan doorgaans laag zullen zijn, en omdat ze geen extra transportcapaciteit hoeven te betalen.”