’Voor een teler moet controle op lekkages uit de kas routine worden’

Glastuinders moeten volgens het Hoogheemraadschap van Delfland meer ’waterbewustzijn’ aan de dag leggen. „Voor de individuele tuinder moet controle op lekkages uit de kas bijvoorbeeld routine worden”, zegt hoogheemraad Ingrid ter Woorst. Ze reageert daarmee op de deze week verschenen Waterkwaliteitsrapportage 2016. Daarin concludeert het waterschap dat de verbetering van de chemische waterkwaliteit van de afgelopen jaren stagneert in glastuinbouwgebieden.

In 2016 was de waterkwaliteit overall gezien vergelijkbaar met die van 2015. Dat wordt veroorzaakt door de emissie van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. De hoogste normoverschrijdingen werden vorig jaar gemeten in de glastuinbouwpolders. De afname in concentraties meststoffen in de boezem in 2014, 2015 en 2016 was voornamelijk het gevolg van het effectgericht doorspoelen met water uit het Brielse Meer. Het doorspoelen leverde echter onvoldoende resultaat op om te komen tot een ecologisch omslagpunt. Vanaf 2017 stopt Delfland hier daarom mee, waardoor een kleine stijging in de concentraties meststoffen wordt verwacht.

De belangrijkste bron van de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is de glastuinbouw. Informatie en communicatie uit het verleden hebben volgens Delfland nog onvoldoende tot meetbaar schoner water geleid. Bij tuinders is volgens het waterschap daarom dringend een proactieve houding noodzakelijk. „Ook de glastuinbouw zelf is gebaat bij een betere waterkwaliteit. Vanwege haar ’groene en duurzame imago’, de (dreigende) verboden op gewasbeschermingsmiddelen en de eerlijke concurrentie: er is een kopgroep die wél tijd en geld investeert en dus last heeft van de achterblijvers”, aldus Ter Woorst.

Waterbewustzijn
Om de waterkwaliteit te verbeteren, zet Delfland daarom in op poldergerichte aanpak en het creëren van waterbewustzijn. Voor de gebiedsgerichte aanpak werken LTO Glaskracht, de waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en gemeenten samen binnen het Afsprakenkader Emissieloze Kas. Daarnaast blijft Delfland glastuinders ondersteunen en adviseren met gebiedsgericht meten, het scannen van kassen op ongewenste emissies, het adviseren in hun streven naar schoon water en bijvoorbeeld hergebruik.

Hondenpoep
Naast de glastuinbouw zijn er ook andere bronnen van meststoffen zoals uitspoeling van meststoffen uit agrarische gronden, nalevering van meststoffen uit de waterbodem en incidentele riooloverstorten. Lokaal spelen kleinere diffuse bronnen ook een rol (bladval, afspoeling van hondenpoep en vogelpoep).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties