Telers bundelen krachten om reststromen te verwaarden

Telersverenigingen Fossa Eugenia, SunFresh, ZON en de LLTB hebben samen het Platform Tuinbouwreststromen opgericht. Daarin verenigen zij kennis en expertise om te komen tot hogere verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Dit is een stap in de richting van een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

Het platform heeft zich ten doel gesteld om nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor telers te creëren, die ook nog eens economisch voordeel opleveren. Ad Gubbels, teler en bestuurslid van SunFresh: „Plantresten, niet leverbare vruchten en andere reststromen zoals touw en folie worden nog altijd gezien als afval, waar je voor moet betalen om het af te voeren. Het is tijd voor een andere benadering: wat kunnen we met deze reststromen? We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als ondernemers, drukken onze kosten én verhogen het rendement.”

Aanbod van reststromen gebundeld
Om versnippering van aandacht en inzet te voorkomen is er behoefte aan een overkoepelende aanpak. Het Platform Tuinbouwreststromen is op nationale schaal één van de grootste samenwerkingen van telers en tuinders die het aanbod van reststromen bundelen. Het platform verwacht de gewenste omvang te hebben om een serieuze gesprekspartner te zijn voor vragende partijen. In de opstartfase wordt nauw samengewerkt met Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en het BioTreatCenter.

Het uitvoerende consortium bestaat uit agrarisch adviesbureau Arvalis en innovatiebureau Bluehub. Het platform wil op korte termijn vijf tot tien nieuwe ketens optuigen die reststromen gaan verwaarden. Het is nog op zoek naar marktpartijen die hier een rol in willen spelen.

Aan het einde van het teeltseizoen ontstaan veel groene reststromen op een paprikateeltbedrijf, zoals hier bij Fresh Peppers in Baarlo. Foto: Pim Deuling (Bluehub) en Ad Gubbels (SunFresh / Fresh Peppers).
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties