Tien telers mogen wietproef met groente-mrl doen

Glastuinders kunnen zich aanmelden voor de proef met cannabisteelt. Het middelengebruik wordt afgestemd op de groenteteelt. Dat blijkt uit de Kamerbrief van de minister voor Medische Zorg en Sport Martin van Rijn en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. De selectie van de maximaal tien telers in deze proef start volgende maand. De ministeries hebben ter voorbereiding eisen voor deelname en teelt gepubliceerd.

Teelt verplicht in kassen
Het definitieve besluit met de regelgeving over de proef is nog niet bekend gemaakt, maar in het voorlopige besluit vorig jaar stonden kassen ook nadrukkelijk als teeltlocatie. Voor deelname aan de proef zijn eisen geformuleerd waar telers aan moeten voldoen om aan 1 van de 10 deelnemende gemeenten te leveren in deze proef voor legale teelt. Op 1 juli 2020 start de termijn waarbinnen een aanvraag als teler kan worden ingediend.

Een belangrijk deel van de teelteisen is ook bekend. Uit RIVM-onderzoek naar gewasbescherming blijkt dat er grote overeenkomsten zijn tussen wietteelt en groenteteelt. Kruiden zijn het meest vergelijkbaar met de bloemtoppen van cannabis (wiet). Voor veilige marges van resten van bestrijdingsmiddelen (mrl) in wiet keek RIVM naar de teelten van vruchtgroente, kruiden en bladgroente. Wiet is overigens de benaming voor vrouwelijke bloemen van de cannabisplant.

Toprot en meeldauw
De twee belangrijkste ziekten in cannabisteelt zijn toprot en echte meeldauw. Er zijn meer overeenkomsten tussen groenteteelt en cannabis. Zo is bladluis voor de biologische teelt van vruchtgroenten een van de belangrijkste plagen door de hoge ontwikkelingssnelheid van deze plaag. Dit geldt ook voor cannabis. Ook begoniamijt is een algemeen voorkomende plaag in Nederland en met name schadelijk in gewassen als komkommer en aubergine en cannabis. Wortelluis is nog niet algemeen voorkomend in Nederland, maar wel in Canada, vooral aan de westkust.

Proefontheffing cannabisteelt
Het RIVM heeft tien middelen geïdentificeerd die geschikt zijn om de meest voorkomende plagen en ziekten in de cannabisteelt te bestrijden. Omdat deze middelen in Nederland nog niet zijn toegelaten voor hennepteelt voor recreatief wietgebruik, wordt momenteel overleg gevoerd met het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om proefontheffingen voor een aantal van deze middelen te realiseren voor het experiment.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties