Tijdelijke arbeid verdient ook toekomst op arbeidsmarkt

De Commissie Borstlap doet belangrijke voorstellen om werkenden beter voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt. De oplossingen hebben echter te weinig oog voor de verschillen tussen, en de behoeften van, werkgevers én werknemers. De toekomst van de arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Maar het ‘vaste contract’ als norm stellen gaat voorbij aan sectoren die per definitie tijdelijk en seizoensgebonden werk hebben, vinden LTO Nederland en de gelieerde vaktechnische organisaties.

„De kosten voor tijdelijk werk moeten volgens de Commissie Borstlap verder omhoog. Die ambitie is een probleem voor ondernemers die, vanwege natuurlijke en klimatologische omstandigheden, per definitie tijdelijk werk bieden. Je kunt nou eenmaal niet het hele jaar door oogsten”, zegt Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. „Vergeet niet dat veel bedrijven in de land- en tuinbouw dit jaar al geconfronteerd zijn met een kostenstijging door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die dezelfde weeffout bevat.”

Minder rompslomp, duurzamere arbeidsrelaties

De Commissie Borstlap constateert dat de huidige regels werkgevers in de weg staan om duurzame arbeidsrelaties aan te gaan. „We zijn het helemaal met de Commissie eens dat we in Nederland snel aan het werk moeten om de stapel aan verantwoordelijkheden, administratieve rompslomp en kosten aan te pakken”, aldus Calon. „Werkgevers worden nu vaak ontmoedigd, maar moeten juist de kans krijgen om werkenden meer zekerheid te bieden.”

LTO Nederland signaleert overigens dat werkgevers in de land- en tuinbouw steeds vaker vaste contracten aanbieden.

Onderscheid zelfstandig werkenden en ondernemers noodzakelijk

De voorstellen om het ondernemerschap nog zwaarder te belasten zijn buitengewoon zorgelijk. De Commissie maakt geen onderscheid tussen ondernemers en andere zelfstandige werkenden op de arbeidsmarkt. „Een ondernemer met een agrarisch bedrijf draagt andere risico’s dan bijvoorbeeld een zelfstandige in een dienstverlenende sector. Ongelijke gevallen gelijk behandelen is geen oplossing, je moet onderscheid maken”, licht Marc Calon toe.

Werk aan de winkel

Het rapport van de Commissie Borstlap laat zien dat er voor alle partijen nog veel werk aan de winkel is. „Het echte werk begint nu pas. We hebben met alle partijen veel te doen de komende tijd”, aldus Marc Calon.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties