Topsector T&U zet bijna €6 miljoen in op nieuw onderzoek

    De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) zet in totaal bijna €6 miljoen publiek en privaat geld in op nieuwe onderzoeksprojecten.

    Dat is het resultaat van de oproep die dit jaar aan het bedrijfsleven is gedaan om met onderzoeksvoorstellen te komen die samen met kennisinstellingen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking. Voor de Call 2016, zoals de oproep voor onderzoeksvoorstellen officieel wordt genoemd, zijn in totaal 72 projectvoorstellen ingediend. De vraag om publieke cofinanciering is elk jaar groter dan het beschikbare budget aan publieke middelen. Daardoor kan een groot aantal projecten niet gefinancierd worden. De topsector T&U blijft zich daarom inzetten voor vergroting van het beschikbare publieke budget.

    Overheid en bedrijven
    Met de onderzoekscall faciliteert de Topsector T&U het deel van de kennisontwikkeling dat een gedeelde verantwoordelijkheid heeft van overheid en bedrijven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in publiek-private samenwerkingen (PPS’en). De onderzoeken zijn verdeeld over vier inhoudelijke thema’s: Meer met minder, Voedselzekerheid en -veiligheid, Gezondheid en welbevinden en Samenwerkende waardeketens. De meeste projectvoorstellen vallen onder het thema Meer met minder.
    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij