Trips

Met verbijstering las ik een tijd geleden een artikel over de tripsproblemen in de teelt van chrysant. Het was me niet nieuw, maar als je de bedragen dan nog eens leest die er jaarlijks doorheen worden gejaagd, schrik je daar toch van. En dan nog blijkt het probleem moeilijk onder de knie te houden.

Vandaar dat ik toejuich dat er veel gepleit wordt voor meer onderzoek naar de bestrijding van de trips; chemisch, biologisch en geïntegreerd. Ook de toelatingsprocedures van verschillende (nieuwe) middelen moeten sneller en soepeler verlopen, zodat het probleem eerder bij de horens aangepakt kan worden.

Het probleem lijkt zich in een veel sneller tempo te ontwikkelen, waardoor snel en adequaat optreden keihard nodig is om de teelt mogelijk te houden. Dit geldt uiteraard ook voor andere ziekten en plagen.

Trips (met name Setosus) is sinds enkele jaren ook een probleem in onze teelt van (snij)hortensia aan het worden. Waar mijn vader vroeger onder andere overstapte naar deze teelt om zo van die ellendige trips af te zijn, is dat nu helaas een illusie.

Ook de bestrijding van andere plagen, zoals bijvoorbeeld spint, lijken minder makkelijk te gaan dan een aantal jaar geleden. En ten slotte lijken er, naast trips, ook andere plagen mogelijk in hortensia dan vroeger werd verondersteld.

Voorlopig zijn deze problemen bij lange na niet te vergelijken met de chrysantenteelt, maar wat me wel zorgen baart, is dat we met zijn allen nog niet precies weten hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Ook hierin loopt het onderzoek en de kennis achter op de ontwikkeling van de plaag, dus snelheid is hierin net zo belangrijk!

Gelukkig wordt er door telers en toeleveranciers serieus naar dit probleem gekeken. Zo werd er zelfs een speciale spuitlicentie bijeenkomst georganiseerd voor hortensiakwekers, waarin onder andere deze onderwerpen aan bod kwamen.

Bovendien werden hier ervaringen uitgewisseld waar we allemaal van leren. Ik hoop dus dat de kennis die langzaam wordt vergaard over dit probleem gedeeld wordt, om als gehele productgroep de plaag onder controle te houden.

Maar daarnaast zijn we ook tot de conclusie gekomen dat we weer eens goed moeten kijken naar zaken als spuittechniek, spuitomstandigheden, scouten en het moment van uitzetten van biologie. Het begint zoals altijd bij de basis!

Ron van Leeuwen,

Snijhortensiakweker