Tripsonderzoek chrysantenteler krijgt steun

De Westlandse chrysantenteler Michel Grootscholten kreeg €1.000 voor het onderzoek dat hij in 2015 opstartte in de strijd tegen tripspoppen. Zijn zoektocht naar alternatieven voor stomen is nog niet afgerond.

Michel Grootscholten benaderde de Wageningse ‘innovatie-dienstverlener’ TOP B.V om mee te denken over de tripsproblematiek in chrysanten. Afgelopen jaar is geprobeerd om met elektrische verhitting tripspoppen in de grond te doden. Mogelijk is dat een alternatief voor stomen dat niet jaarrond kan plaatsvinden vanwege bodemgesteldheid en kosten. Het lukte om de grond tot 55 graden te verhitten, maar de tripsbestrijding was nog niet afdoende. De zoektocht van Grootscholten en TOP B.V. naar alternatieven gaat daarom door.

Cheque

Donderdag 28 januari reikte Jos van der Knaap, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, een cheque ter waarde van € 1.000 uit aan de teler uit Poeldijk. De standsorganisatie had de cheque medio 2015 ontvangen van de Westlandse beheersstichting Loswal ’De Bonnen’. Het was aan LTO om het bedrag door te geven aan een innovatieve en vooruitstrevende ondernemer. De alternatieve bestrijdingsmethode voor trips viel op, omdat het volgen LTO belangrijk is om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen nog verder te beperken. Met de cheque wil zij Grootscholten aanmoedigen daar vooral mee door te gaan.
Beheersstichting Loswal ’De Bonnen’ wil innovatie en ontwikkeling van de glastuinbouw bevorderen in het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Zij geeft financiële steun aan projecten die hier betrekking op hebben, alsmede aan projecten die de kwaliteit van de samenleving bevorderen.