De Boomkwekerij Nieuws Tuinbouwakkoord kent 4 doelen en 7 prioriteiten

Tuinbouwakkoord kent 4 doelen en 7 prioriteiten

0

Morgen, 14 maart, tekenen landbouwminister Carola Schouten, Greenports Nederland, Tuinbouw NL (koepel van brancheorganisaties) en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen het eerste Tuinbouwakkoord. Het akkoord kent 4 doelen en 7 prioriteiten.

Met de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 neemt de Nederlandse tuinbouwsector zelf initiatief om zijn toekomst veilig te stellen, het heeft een gezonde uitgangspositie en wil die behouden en uitbouwen. De sector wil doorbraken en versnellingen realiseren die de komende 10 jaar nodig zijn voor een circulaire tuinbouw via publiek-private samenwerking.

De doelen
• Extra slagkracht via delen van kennis, gezamenlijke visievorming, het agenderen van kansen en obstakels en door te werken aan gerichte gebieds- en beleidsontwikkeling, passende regelgeving en (financiële) arrangementen.
• Bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen.
• Mogelijk maken van experimenten en investeringen in tuinbouwclusters en ervoor zorgen dat innovatieve concepten worden opgeschaald in Nederland en in het buitenland.
• Communicatie en lobby om de positie van de tuinbouwsector te versterken en positieve effecten van een gezonde en duurzame tuinbouw onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

De prioriteiten
• Energie: versneld naar een klimaat-neutrale tuinbouw.
• Ruimtelijke inrichting: moderniseren en verduurzamen van de inrichting van productiegebieden.
• Vers-logistiek: uitbreiden van een snel en optimaal benut duurzaam vers-netwerk en het behouden en uitbouwen van markttoegang.
• Gezonde Planten/Gezonde Mensen: duurzame teelt, gezonde voeding en een groene leefomgeving binnen en buiten.
• Innovatie: internationaal leidend blijven in kennisontwikkeling en kennistoepassing.
• Arbeidsmarkt en Onderwijs: voldoende en goed opgeleide mensen voor groene banen op alle niveaus.
• Internationalisering: marktontwikkeling, Holland branding en Europese samenwerking.

 

Reageer op dit artikel

avatar