Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Tuinders beter beschermd tegen oneerlijk handel

Tuinders beter beschermd tegen oneerlijk handel

0

Het Europees Parlement heeft op 12 maart in meerderheid ingestemd met nieuwe Europese regels om boeren en tuinders extra bescherming te bieden tegen oneerlijke handelspraktijken van de afnemers van hun producten. Het gaat onder andere om het hanteren van lange betalingstermijnen, het laat en eenzijdig opzeggen of bijstellen van leveringsovereenkomsten en het oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie en de weigering om afspraken op papier vast te leggen.

Een inkoper van agrarisch producten kan straks niet zo maar meer vergoedingen van boeren en tuinders afdwingen voor kwaliteitsverlies of andere verliezen bij geleverde producten. Dat kan alleen als de boer of tuinder nalatigheid verweten kan worden. Ook kan een afnemer afgenomen product niet naar een boer of tuinder terugsturen als het niet wordt verkocht. Het is niet meer toegestaan om boeren en tuinders te dwingen bij te dragen in kosten voor promotie of voor de opslag, tenzij daar van tevoren afspraken over zijn gemaakt.

De nieuwe regels bieden extra bescherming aan bedrijven met een jaaromzet tot maximaal € 350 miljoen. De sterkste bescherming wordt geboden aan bedrijven met een jaaromzet minder dan € 2 miljoen.

Wanneer de nieuwe regels over de aanpak van oneerlijke handelspraktijken ook worden goedgekeurd binnen de Raad van ministers zijn ze worden om te zetten in wetgeving in de lidstaten van de Europese Unie. Dat moet binnen 30 maanden gebeuren nadat de Europese verordening officieel van kracht is geworden.

Reageer op dit artikel

avatar