Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Tuinders richten zuiveringscoöperatie De Vlot op

Tuinders richten zuiveringscoöperatie De Vlot op

0

In Naaldwijk is onlangs de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot opgericht. Het bestuur van de coöperatie, waarin drie tuinders zitting hebben, wil in september met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie beginnen, die gekoppeld wordt aan de bestaande CAD-systemen (Centrale Afvoer Drainage) in Monster en ’s-Gravenzande.

Foto: Bij de notaris tekent het kersverse bestuur van de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot de oprichtingsakte, v.l.n.r.: Laurens van der Lans (voorzitter), W. Prins (penningmeester) en J. Verkade (secretaris).

In totaal heeft 170 ha glastuinbouw in de tuinbouwgebieden Raaphorst-Tiend, Waalblok en Lange Stucken zich aangemeld voor deelname aan de nieuwe coöperatie. Op maandag 27 maart kunnen deze bedrijven aangeven of zij definitief instemmen met de voorgestelde investeringen en uitvoering. De bedrijven hebben vervolgens tot 10 april de tijd om hun handtekening te zetten. In september kan dan worden gestart met de bouw van de zuivering, waarna die eind 2017 in gebruik kan zijn.

De nieuwe zuivering, die gekoppeld wordt aan de bestaande CAD-systemen, verwijdert niet alleen gewasbeschermingsmiddelen uit het water, maar ook nutriënten. Met nog één zuiveringsstap erbij is het water dan schoon genoeg om in de toekomst als gietwater te worden hergebruikt.