Tulpenbroeiers anticiperen op markt

FloraHolland concludeert op basis van de aanvoerprognose Tulp voor dit seizoen, dat broeiers schakelen van ‘productiegericht’ naar ‘marktgericht’ produceren.

Het zogenoemde productteam Tulp van FloraHolland ontving 135 broeischema’s van telers. Die geven info over grofweg 2/3 van de klok aanvoer en grofweg 2/3 van de bemiddelde aanvoer. Totaal is een volume inzichtelijk van bijna 1,3 miljard stuks in de weken 1 t/m 20 2016. Rekening houdend met een uitvalpercentage van 10%, komt dit neer op bijna 1,2 miljard leverbaar volume. Afgelopen jaar zijn van week 1 t/m 20 2015 ruim 1,7 miljard tulpen aangevoerd bij FloraHolland. Het productteam tulp verwacht voor 2016 een groei in stuks.

Het productteam tulp sprak eind november 2015 al haar zorg uit over het aanvoervolume in april 2016 en de korte periode daarvoor waarin voorname feestdagen vallen. De oproep was om te acteren op basis van vooruitzichten en minder op basis van broeischema’s uit het verleden. Meer volume vroeg in het seizoen, om de aanvoerdruk in april te verlichten. Dat was dit seizoen de boodschap. Broeiers leverden later dan gepland hun schema’s in bij FloraHolland, zodat een prognose voor dit seizoen nu pas bekend is.

De gewenst versnelde opbouw van volume in januari is gerealiseerd. De prijsvorming op de klok was afgelopen maand minder dan in eerste instantie werd verwacht. Het zware segment presteerde wel goed.
In februari en maart wordt er vol geproduceerd richting de verschillende feestdagen, zo blijkt uit de broeischema’s.
Per saldo zal er daardoor minder aanbod zijn in april. Dat is volgens FloraHolland gunstig, want risico’s van hoge aanvoer zijn in die maand vele malen groter dan eerder in het seizoen. Bij temperaturen onder de 15 graden ziet de aanvoer er volgens FloraHolland ‘gezond’ uit. Is het op de verkooppunten in april warmer dan 15 graden, dan kan dit de totale afzet tulp en de prijsvorming op de klok negatief beïnvloeden. Mede door de toenemende druk van andere voorjaarsproducten. Die ervaring is er uit het verleden.