Tweede Kamer wil risico’s verduurzaming ondersteunen

Een Tweede Kamermeerderheid wil dat landbouwminister Schouten nagaat of met het instellen van een risico- en investeringsfonds voor verduurzaming van de land- en tuinbouw boeren en tuinders te ondersteunen zijn bij dit proces. Zij moet hierover het gesprek aangaan met sector- en ketenpartijen en provincies.

Tijdens het nota-overleg over de realisatie van de visie ‘Waardevol en verbonden’ van het ministerie op 2 juli zijn nog drie moties aangenomen:

• Minister Schouten wordt opgeroepen om met ketens en clusters rondom de primaire landbouw concrete afspraken te maken die de transitie naar kringlooplandbouw mogelijk maken. Met name afspraken met supermarkten.

• Minister Schouten wordt verder gevraagd te verkennen hoe gefaciliteerd kan worden dat producten van boeren rechtstreeks aangeboden kunnen worden aan consumenten, bijvoorbeeld via samenwerking met onlinesupermarkten of via een onlineplatform voor lokale afzet.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties