Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Tweede Kamer wil risico’s verduurzaming ondersteunen

Tweede Kamer wil risico’s verduurzaming ondersteunen

0

Een Tweede Kamermeerderheid wil dat landbouwminister Schouten nagaat of met het instellen van een risico- en investeringsfonds voor verduurzaming van de land- en tuinbouw boeren en tuinders te ondersteunen zijn bij dit proces. Zij moet hierover het gesprek aangaan met sector- en ketenpartijen en provincies.

Tijdens het nota-overleg over de realisatie van de visie ‘Waardevol en verbonden’ van het ministerie op 2 juli zijn nog drie moties aangenomen:

• Minister Schouten wordt opgeroepen om met ketens en clusters rondom de primaire landbouw concrete afspraken te maken die de transitie naar kringlooplandbouw mogelijk maken. Met name afspraken met supermarkten.

• Minister Schouten wordt verder gevraagd te verkennen hoe gefaciliteerd kan worden dat producten van boeren rechtstreeks aangeboden kunnen worden aan consumenten, bijvoorbeeld via samenwerking met onlinesupermarkten of via een onlineplatform voor lokale afzet.

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar