Tweede Kamer wil verbeteringen in Jonge Landbouwersregeling

  De Jonge Landbouwersregeling wordt samen met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) geëvalueerd om zo tot verbetering van de regeling te komen in 2017. Dit staat in een motie die op 7 april is aangenomen in de Tweede Kamer.

  VVD, SGP, CDA en ChristenUnie hadden gezamenlijk een motie ingediend omdat de Jonge Landbouwersregeling niet past bij de investeringen van jonge boeren en tuinders en het budget niet bij de juiste doelgroep terecht komt. Bovendien kunnen jonge agrariërs volgens de jongerenorganisatie niet uit de voeten met de investeringslijst.

  Niet juiste doelgroep
  Zowel jonge landbouwers die als zelfstandig bedrijfshoofd gevestigd zijn als jonge landbouwers die onderdeel zijn van een samenwerkingsverband komen in aanmerking voor de subsidie. En juist die laatste doelgroep vindt het NAJK niet de juiste doelgroep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken is het daarmee eens, maar kon deze doelgroep in deze Europese verordening niet tegenhouden. Een meerderheid van de EU-lidstaten was er voor.
  Wijziging van de regeling kan volgens de bewindsman dan ook niet eerder dan bij een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

  Tweede openstelling
  Daarnaast verzochten de partijen dat, als blijkt dat het beschikbare budget niet volledig benut is en uit de evaluatie de noodzaak hiervan blijkt, er in het najaar van 2016 mogelijk een nieuwe openstelling komt. De evaluatie moet voor de zomer klaar zijn.

  De Jonge Landbouwersregeling is nog tot 15 april opengesteld. Er zijn inmiddels 79 aanvragen ingediend.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij