Uitstel boeterapport voor inhouding tijdelijke huisvesting

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Inspectie SZW vragen tot uiterlijk 1 september 2020 geen boeterapporten op te maken voor inhouding voor tijdelijke huisvesting in de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw. Tot 1 maart 2020 hoeft een verhuurder nog niet gecertificeerd te zijn en tot 1 september 2020 hoeft de certificering nog niet door een geaccrediteerde certificerende instelling te zijn verricht. Van Ark schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark had eerder de datum op 1 april 2019 gezet omdat zij verwachtte dat de sociale partners zich konden aansluiten bij een bestaand keurmerk en op korte termijn zouden beginnen met de certificering van de verhuurders van tijdelijke huisvesting. De betrokken sociale partners hebben de staatssecretaris laten weten dat het niet gelukt is om zich voor de certificering van tijdelijke huisvesting aan te sluiten bij een bestaand keurmerk. Om die reden hebben de partijen gezamenlijk een ‘agrarisch keurmerk flexwonen’ ontwikkeld. Met het ontwikkelen van een nieuw keurmerk is echter tijd gemoeid. Certificerende instellingen moeten een accreditatie op grond van het nieuwe keurmerk krijgen van de Raad voor Accreditatie. Ook moeten de verhuurders nog gecertificeerd worden.

Verzoek van sociale partners

De sociale partners willen de kwaliteit van de huisvesting verbeteren en overgaan naar een systeem van certificering. Tegelijkertijd wijzen ze op het belang om de kosten voor huisvesting te kunnen inhouden op het wettelijk minimumloon. Dat is voor hen een belangrijke motivatie om tot certificering over te gaan. Om die reden hebben zij Van Ark opnieuw gevraagd om, tot uiterlijk 1 september 2020, toe te staan dat werkgevers de kosten voor huisvesting inhouden op het minimumloon van hun werknemers, terwijl nog niet volledig wordt voldaan aan de eisen die de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan inhouding voor huisvesting stelt.

Tijdelijke situatie

Van Ark noemt het ongemakkelijk dat zij opnieuw een dergelijk verzoek ontvangt, omdat zij met het vorige verzoek heeft ingestemd in de verwachting dat er na afloop van die periode sprake zou zijn van een werkend certificeringssysteem voor tijdelijke huisvesting. Toch gaat zij met een verlenging tot uiterlijk 1 september 2020 akkoord omdat de betrokken partijen al concrete stappen gezet om tot certificering van de huisvesting te komen. Volgens Van Ark is er sprake van een tijdelijke situatie die op relatief korte termijn gelegaliseerd wordt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties