Uitzendkrachten verdienen veilige werkplek

Op 14 oktober 2021 hebben LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten.

Uitzendkrachten verdienen specifieke aandacht. Door de aard van het werk dat zij verrichten hebben zij vaak te maken met ongevallen, lichamelijke belasting en blootstelling aan stoffen. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken[1]. Verder is het door de complexe verantwoordelijkheidsverdeling tussen de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk wat de rechten en plichten zijn van partijen als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten.

Betere werkomstandigheden

„Vrijwel alle ondernemers vinden goede werkomstandigheden belangrijk en investeren daar dagelijks in”, benadrukt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland. „Er gaat heel veel goed. Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Als ondertekenaars zetten wij ons in voor betere werkomstandigheden voor uitzendkrachten en ondersteunen wij onze achterban hierbij.”
„We gaan de kennis van inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus over hun rechten en plichten bevorderen. En hen ondersteunen met advies, voorlichting en activiteiten”, vult Jurriën Koops, voorzitter Doorzaam en tevens voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen aan.
„Zo vergroten we voor iedereen de toegang tot instrumenten als de risico-inventarisatie en -evaluatie, de Arbochecklist, de arbocatalogi, en werkinstructies”, uit Leo van Beekum van FNV tenslotte.

Ambassadeurs

De campagne loopt tot eind 2022. „We gaan er de komende maanden alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzendorganisaties zich aanmelden als ambassadeur en zich ook committeren aan de doelstellingen. vertelt Hans Koehorst, werkgeversvoorzitter van Stigas.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties