VBN: Beperking octrooien in sierteelt kan alleen in Brussel

VBN concentreert haar lobbyactiviteiten om het octrooirecht in de sierteelt te beperken in Brussel en op parlementen in andere lidstaten van de EU. Dat zegt lobbyist Eveline Herben.

Volgens Eveline Herben, lobbyist van VBN, staat de nationale politiek al jaren achter het plan om de Bio-octrooi richtlijn aan te passen. „De lobby richt zich nu dan ook op Brussel en op parlementen in andere lidStaten”, aldus Herben. Ook Staatssecretaris Dijksma zet het onderwerp op de politieke agenda voor begin 2016, wanneer Nederland voorzitter is van de EU.

„In de groenteveredeling is dit onderwerp al veel langer een issue en de VBN onderkende dat dit ook grote consequenties voor de sierteeltveredeling zou gaan hebben”, legt herben uit.

Dinsdag 22 september jl. tijdens het congres ‘Sierteelt in beweging’ van Blooming The Future hield Aad Van der Knaap, algemeen directeur KP Holland, een pleidooi tegen het octrooirecht in de sierteelt waarin hij aangaf dat de sector gezamenlijk van zich moet laten horen. Hij vroeg zich ook af of de sector had zitten slapen.

In reactie hierop zegt Herben: „Sinds 2010 trekken we al met Nederlandse sectororganisaties gezamenlijk op in de lobby richting de politiek en ook met land en tuinbouworganisaties uit andere lidstaten en met Europese tuinbouwkoepelorganisaties. Mede door die samenwerking kunnen we Brussel in beweging krijgen.”