VGB-leden willen verder met Santpoort

Tijdens de ledenvergadering van de VGB is besloten het Santpoortberaad voort te zetten. De groep gaat kijken hoe de nieuwe strategie van FloraHolland er ingepast kan worden.

Unaniem hebben de leden op donderdag 9 oktober besloten door te gaan met het Santpoortberaad, dat als doel heeft de concurrentiepositie van de Nederlandse sierteelt te behouden en te versterken. De groep gaat bekijken hoe FloraHolland 2020 hierin meegenomen kan worden.

Het Santpoortberaad is een samenwerking tussen twintig handelaren en telers die van mening zijn dat als Nederland de draaischijf van de internationale sierteelt wil blijven het anders moet. Ze pleiten onder de naam Santpoortberaad voor een nieuwe faciliterende organisatie.

De leden van de VGB onderschrijven de uitgangspunten van het Santpoortberaad: groei van de sierteeltconsumptie en het Nederlands marktaandeel, lagere ketenkosten, hogere toegevoegde waarde voor de ondernemers in de keten en een breed en diep kwalitatief hoogwaardig assortiment.