Vakbonden presenteren eindbod cao Glastuinbouw

FNV en CNV Vakmensen hebben zelf een eindbod verstuurd aan de werkgevers in de glastuinbouw. In de glastuinbouw is nog geen cao tot stand gekomen. De reden daarvoor is dat de werkgevers vergaande afwijkingen op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) willen opnemen. Door zelf een eindbod te doen, hopen de bonden toch tot een goede cao te komen.

De werkgevers krijgen twee weken de tijd om te antwoorden op het eindbod van de bonden. ‘Als de werkgevers ons eindbod niet accepteren, dan gaan we ons samen met de leden beraden op verdere stappen om druk op de werkgevers in de glastuinbouw te zetten’, aldus Sander Martins, bestuurder FNV Agrarisch Groen. De werkgevers willen vergaand afwijken van de WAB. FNV en CNV willen daar gedeeltelijk in meegaan.

Verschillen van inzicht

De verschillen van inzicht met de werkgevers spitsen zich vooral toe op in welke mate de werkgever de tijd waarop iemand moet komen werken op het laatste moment mag wijzigen. „Flexkrachten combineren hun werk vaak met ander werk of met zorg thuis. Ze moeten niet in de problemen gebracht worden als werkgevers plotseling van ze verwachten dat ze hun werk pas de volgende dag beginnen’, zegt Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen.

Aanvangstijd werk wijzigen

De bonden stellen dat de aanvangstijd van een dienst zonder extra compensatie wel verzet mag worden naar een later tijdstip op dezelfde werkdag. Maar deze werknemer kan vervolgens niet verplicht worden om na de eindtijd van de oorspronkelijke oproep door te werken. Ook moet de wijziging van de aanvang van de arbeidstijd wel vooraf gemeld worden door de werkgever. Als een werknemer al naar het werk is gereisd, kan de werkgever de tijd niet meer wijzigen.

Afzeggen werk door werkgever

Een werkgever moet een werknemer volgens de WAB minimaal vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden oproepen. FNV en CNV Vakmensen willen daar wel van afwijken. Maar alleen als de werknemer daarvoor een vergoeding ontvangt. ‘Hoe later de werkgever zijn medewerkers afzegt, hoe hoger de vergoeding is die hij moet betalen’, aldus Martins.

Loonsverhoging

FNV en CNV leggen in hun eindbod een loonsverhoging neer voor alle lonen: 2% erbij per 1 maart 2020, 1% per 1 september 2020 en 1,5% per 1 maart 2021. „Dit is wat er gemiddeld in Nederland wordt afgesproken”, zegt Warnaar. Ook willen de bonden dat er een studie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid om de zware-beroepen-regeling op te nemen in de cao.

Flexcontracten terugdringen

Ook in deze sector wil FNV de hoeveelheid flexcontracten terugdringen. „Daarom hebben we in het eindbod opgenomen dat werkgevers iemand een vast contract moet aanbieden na twaalf maanden. Het vaste contract moet gebaseerd zijn op het gemiddeld aantal uren dat iemand heeft gewerkt in dat jaar ervoor’, vertelt Martins.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties